Els conductors que descobreixen que han sigut sancionats per una infracció de trànsit alleugen una mica el malestar de la fatídica notícia pensant en la reducció del cost si es fa el pagament immediat, generalment abans que passin 20 dies des de la notificació. Una bonificació que sol ser del 50% sempre que renunciï a recórrer la sanció. 

No obstant, aquest avantatge es perd en aquelles sancions molt greus, per tant que no siguin lleus o greus, i que porten un pagament que oscil·la entre els 500 i els 20.000 euros. 

Entre aquestes sancions molt greus hi ha algunes com la de causar danys a la carretera (3.000 euros de sanció), instal·lar al vehicle un inhibidor de senyal dels radars (fins a 3.000 euros i 3 punts menys del carnet).