El Tribunal Superior de Justícia de Cataluya (TSJC) ha constatat la "impossibilitat legal" d'executar la sentència que obliga a impartir un 25% d'hores lectives en castellà perquè es contradiu amb el nou decret del Govern que fixa explícitament la inaplicació de percentatges en l'ús de llengües en l'ensenyament, i plantejarà una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC).

Pel TSJC, la nova normativa catalana, que fa impossible executar la sentència, "suscita seriosos dubtes sobre la seva validesa per vicis d'inconstitucionalitat" perquè impedeix de manera sobrevinguda aplicar la sentència, i per això plantejarà una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC), segons una interlocutòria consultada per Europa Press.

Els magistrats assenyalen que la decisió és incompatible amb la nova llei sobre ús i aprenentatge de llengües oficials, que estableix el català com la llengua normalment emprada com a vehicular, i fixa el castellà com a llengua curricular que s'utilitzarà en els termes establerts en els projectes lingüístics dels centres, sense fixar percentatges.