El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat que l'associació de guàrdies civils Jucil es personi com a afectada per demanar l'execució forçosa --ja ordenada-- de la sentència que obliga a impartir almenys un 25% de classes en castellà, després de considerar que no està legitimada per participar en el procediment, segons una interlocutòria consultada per Europa Press.

Jucil havia demanat l'execució forçosa de la sentència abans que el tribunal ho ordenés dilluns de la setmana passada a petició de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), amb la qual sí que va apreciar legitimitat per participar en la causa.

En la petició, Jucil també reclamava una indemnització de 450 euros per als pares dels alumnes per cada trimestre que no s'hagués aplicat la sentència a les escoles catalanes, la qual cosa queda descartada en rebutjar-se que intervinguin en el procediment.

Ara, el tribunal respon a Jucil que la legitimitat d'una associació per incorporar-se a un procediment judicial està vinculada a la defensa d'un interès col·lectiu que afectat en la causa, i en canvi la doctrina ha rebutjat legitimacions basades en "finalitats socials formulades de manera genèrica i imprecisa".

L'associació considerava que estava legitimada per personar-se en la causa perquè els guàrdies civils tenen destinació forçosa a Catalunya, i per això va apel·lar al dret a la conciliació familiar i al fet que els fills dels guàrdies civils a Catalunya puguin estudiar en castellà.

En vista dels arguments de l'associació i la seva jurisprudència, els jutges del TSJC resolen que no hi ha "relació" entre la conciliació de la vida personal que al·legava Jucil i el contingut de la sentència que demanaven executar.

Repercussions pràctiques a les escoles

En paral·lel, el pare d'un alumne va demanar al TSJC personar-se com a part afectada per demanar l'execució de la sentència, i en aquest cas el tribunal sí que ha acceptat la sol·licitud.

Els magistrats sustenten la decisió en el fet que l'execució de la sentència "tindrà repercussions pràctiques als centres individualment", i aprecien que tant els alumnes com els pares quedaran afectats pel canvi a les escoles.