El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), obrirà en els propers dies una línia d’ajuts de 5,74 milions d’euros destinada a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants. La línia està dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, i les sol·licituds es podran cursar a partir d’aquesta mateixa setmana. La consellera, Teresa Jordà, ha dit que aquest projecte "justament té per objectiu avançar en la transició energètica mitjançant l’optimització del consum energètic en l’edificació i, al mateix temps, fer-ho amb una visió de cohesió territorial, donant resposta al repte demogràfic que enfronten els municipis més petits".

En aquest sentit, la titular d’Acció Climàtica ha recordat que "la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat), presentada fa poques setmanes, situava l’eficiència energètica com un element estratègic imprescindible en el full de ruta de la transició energètica a Catalunya".

La línia subvencionarà actuacions relacionades tant amb la millora energètica de l’estructura dels edificis com amb la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions tèrmiques, com són la calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. S’hi podran acollir habitatges unifamiliars, edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge o edificis per a qualsevol altre ús que estiguin ubicats en municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Els requisits per accedir a aquest programa són que l’edifici sigui anterior a 2007, que l’actuació suposi la millora d’una lletra en la certificació energètica de l’edifici (en la qualificació d’emissions de CO2), i que generi un estalvi mínim del 30% del consum d’energia primària no renovable. La convocatòria exclou l’obra nova, les ampliacions (tan en superfície com en volum) i els canvis d’ús. Les sol·licituds les podran fer totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’edificis existents; les comunitats de propietaris d’edificis d’ús residencial; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; les empreses de serveis energètics; els ajuntaments, diputacions o altres corporacions equivalents; i les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia. Els ajuts seran vigents fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgoti el pressupost.

L’objectiu del Govenr és assolir una societat i una economia descarbonitzades l’any 2050, amb un model energètic basat en l’eficiència energètica i les energies renovables, i on els ciutadans puguin generar i gestionar la seva pròpia energia i participar en la presa de decisions. D’acord amb la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, per assolir aquest escenari Catalunya ha de reduir un 30,3% el consum final d’energia; el sector de l’edificació ha de disminuir un 34,2% el seu consum final d’energia, i ha d’aconseguir fer caure un 47,3% la seva intensitat energètica (és a dir, l’energia que necessita per a generar una unitat de PIB).