Les obres de reforç i millora de les proteccions dels talussos de l'aparcament del monestir de Montserrat començaran aquest dilluns.

Els treballs duraran vuit mesos --aniran a càrrec de l'empresa Inacces Geotècnica Vertical S.L.-- i la primera fase tindrà un cost de 141.000 euros, ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat aquest diumenge en un comunicat.

Les millores es fan per les esllavissades que van tenir lloc entre el 2018 i el 2020, i l'actuació afecta 900 metres d'aparcament dividits en vuit trams i dues fases d'obra.

Es reforçaran les malles amb cable d'acer i s'instal·laran noves malles i ancoratges de barra d'acer, cosa que permetrà "aconseguir una continuïtat en el tractament del talús", incrementar l'estabilitat de blocs rocosos o conjunts de blocs potencialment inestables i millorar la seguretat de l'aparcament.

Les obres formen part de l'estratègia de gestió del risc geològic definit en el PMRG de Montserrat que preveu accions com el coneixement cientificotècnic de la dinàmica de caiguda de roques a la muntanya o la gestió i mitigació del risc.