Les espècies de ratpenats més generalistes i resistents a les alteracions han incrementat la seva població a Catalunya en els últims cinc anys, mentre que les que necessiten ecosistemes en bon estat mostren una lleugera tendència a disminuir, segons el Museu de Ciències de Granollers. Per recaptar la informació, els investigadors han desenvolupat una metodologia bioacústica basada en una xarxa d'estacions d'escolta d'ultrasons que ha permès analitzar aquestes dinàmiques poblacionals de ratpenats per primera vegada a Catalunya.

L'equip del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha estat pioner en l'adaptació i millora d'aquests mètodes basats en ultrasons fins al punt d'elaborar un protocol per saber quines comunitats de ratpenats ocupen els diferents hàbitats i elaborar índexs ecològics per il·lustrar què ens diuen aquests mamífers voladors de l'estat de conservació dels seus hàbitats.

El protocol es basa en la col·locació de detectors en 32 localitats que han registrat milions de crits d'ultrasons de ratpenats en els últims 5 anys, que són emmagatzemats i analitzats per poder valorar l'estat de les comunitats de ratpenats en diferents hàbitats.

Aquest estudi, elaborat pel Museu de Ciències de Granollers en el marc de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya de la Generalitat i en conveni amb la Diputació de Barcelona, s'ha dut a terme dins de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya de la Generalitat.

Actualment se sap que a Catalunya existeixen 30 espècies diferents de ratpenats, sent, juntament amb els rosegadors, el mamífer més divers.