Els afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya han crescut un 1,41% el mes d'abril i són de mitjana 502.073, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La xifra suposa un augment absolut de 6.987 respecte al març, i de 31.570 persones en comparació amb l'abril del 2020, en plena pandèmia (+6,7%). Al conjunt d'Espanya, l'afiliació estrangera va ser de mitjana de 2.111.420 treballadors, un augment de l'1,89% (+39.161 persones) en comparació amb el mes de març. La comparació interanual indica una variació del 7,04%, amb 138.868 treballadors estrangers afiliats més a Espanya que a l'abril del 2020.

Entre els treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, 155.367 provenen d'altres països de la Unió Europea i 346.706 són extracomunitaris. La immensa majoria, un 83,35% estan afiliats al règim general de treballadors, mentre que un 16,52% són autònoms i un 0,13% treballen d'acord amb el règim de la mar. Per demarcacions, 368.704 dels afiliats estrangers treballen a Barcelona (+0,99% respecte al més passat), 55.272 a Girona (+3,23%), 34.686 a Lleida (1,57%) i 43.410 a Tarragona (+2,6%). En el seu conjunt, els treballadors estrangers representen l'11,08% del total de treballadors afiliats a la Seguretat Social a Espanya. D'aquests, els que treballen a Catalunya, 502.073, són el 23,78% del total dels afiliats estrangers a Espanya.