23 de abril de 2021
23.04.2021
L'Empordà

La Generalitat multarà ja els propietaris amb lloguers superiors a l'índex de referència

El Govern ja ha detectat 30 contractes irregulars i les sancions poden arribar fins a 9.000 euros

23.04.2021 | 06:30
La Generalitat multarà ja els propietaris amb lloguers superiors a l'índex de referència

La Generalitat va anunciar dimecres que començarà a sancionar als propietaris d'habitatges llogats amb preus per sobre de l'estipulat per l'índex de referència de Catalunya. Les sancions, que poden anar dels 3.000 als 90.000 euros, es posaran en marxa després que el departament de Territori i Sostenibilitat hagi finalitzat la primera fase de detecció de contractes de lloguer que no s'ajusten a la llei de contenció de rendes. Ha detectat ja els primers 30 contractes amb irregularitats.

En un comunicat, aquesta conselleria va apuntar que, entre aquests 30, abunden les irregularitats per no haver fet constar en el contracte l'índex de referència de preus, la qual cosa impedeix acarar les rendes; no haver individualitzat les despeses que s'inclouen en el lloguer o no haver detallat les característiques que justificarien la superació de la renda establerta per l'índex. El departament que dirigeix Damià Calvet va subratllar que el control del compliment de la norma sobre lloguers correspon als ajuntaments, encara que, si ells renuncien, la Generalitat pot incoar un expedient de manera subsidiària, segons la llei de dret a l'habitatge.

Contacte amb els ajuntaments

La Agència de l'Habitatge de Catalunya, que depèn de Territori, es posarà en contacte amb els ajuntaments on s'han signat aquests contractes per a donar-los deu dies per a decidir si volen exercir la potestat sancionadora i, en el cas de no fer-lo, la Generalitat assumirà aquesta competència. Els municipis als quals s'informarà d'aquesta possibilitat són els de Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona. El Institut Català del Sòl (Iincasòl), també dependent de Territori, ha facilitat a la Agència de l'Habitatge les dades sobre les fiances dels contractes de lloguer, on s'especifiquen aquests preus.

La llei del dret a l'habitatge considera una infracció greu, sancionable amb una multa d'entre 9.000 i 90.000 euros, l'establiment d'una renda de lloguer superior en un 20% a la marcada per l'índex de referència. Si el lloguer supera el preu establert en menys del 20%, la infracció és lleu i mereixeria una multa d'entre 3.000 i 9.000 euros. Un altre motiu per a infraccions lleus serien no adjuntar al contracte o no facilitar el document que genera el sistema d'indexació dels preus de lloguer, amb la informació relativa al valor de l'índex que correspon a un habitatge anàleg.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook