El govern i els ajuntaments han treballat colze a colze per garantir uns espais segurs. En aquest sentit, es prioritzen les votacions en pavellons o espais grans, que garantiran una baixa densitat de persones i amb una ventilació constant i adequada. Els punts d’accés i de sortida seran independents, per evitar el creuament de persones, i les cues d’espera es faran a l’exterior, respectant la distància d’1,5 metres.

A l’interior, es garantirà un espai d’1,5 metres entre els electors, entre els membres de les meses i hi haurà un límit de meses dins del col·legi electoral, que també estaran separades entre elles a dos metres. S’organitzaran els espais per reduir al màxim el temps d’estada al col·legi electoral, especialment a les sales de votació.

A més, tots els espais comptaran amb punts dispensadors de gel hidroalcohòlic. Es netejarà i desinfectarà l’espai abans, durant i després del seu ús el dia de la votació.

Responsables de seguretat sanitària

Una de les novetats destacades d’aquests comicis és la figura dels responsables de seguretat sanitària. Aquestes persones rebran una formació específica i seran presents a cada col·legi per controlar l’accés ordenat de votants, que es mantinguin les distàncies de seguretat i garantir aspectes com l’ús obligatori de la mascareta o la neteja de mans.

Vot preparat de casa

S’aconsella dur el sobre amb la papereta ja preparats de casa. Per aquest motiu, es farà una tramesa única de sobres i paperetes a tota la ciutadania. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el temps d’estada al col·legi electoral i s’evita tocar paperetes del centre de votació, minimitzant el risc de contagi.

Només podrà accedir al col·legi la persona que ha de votar, sense acompanyant, excepte si requereixi assistència.

Vot per correu

Aquests comicis, el Govern català ha fet una aposta pel vot per correu, que, enguany, es podrà fer de forma integral sense necessitat de sortir de casa. La sol·licitud de vot per correu es pot realitzar fins al 5 de febrer per via telemàtica amb un certificat digital vàlid o, presencialment, en qualsevol oficina de Correus. Un cop rebuda la documentació electoral, es pot lliurar el vot al mateix funcionari de Correus que actuarà com a custodi del vot. D’aquesta manera, el vot per correu es consolida com una alternativa segura que permet reduir l’afluència d’electors als propis col·legis electorals.