17 de gener de 2021
17.01.2021
L'Empordà

La Generalitat aprova nous ajuts per a activitats extraescolars i d'educació en el lleure

Entitats juvenils de lleure educatiu, centres d'activitats extraescolars, escoles d'idiomes i centres de teatre i dansa seran els beneficiaris

17.01.2021 | 10:46
Imatge d'arxiu escola de dansa.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una nova línia d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid 19. Entitats juvenils de lleure educatiu, centres d'activitats extraescolars, escoles d'idiomes, centres de teatre, dansa, entre altres seran els beneficiaris.

El decret llei aprovat estableix un ajut extraordinari de 1.500 euros (2.500 en cas d'instal·lacions juvenils) en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats dedicades a aquests serveis. Els clubs esportius federats queden exclosos de l'ajut.  

Un cop s'obri la convocatòria, els models de sol·licitud estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, podeu consultar totes les bases de la prestació a la pàgina web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Poden sol·licitar la prestació:

  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 1.500 euros, dirigit a les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre setmana -entre dilluns i divendres)-dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes les que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d'activitats diverses i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació en el lleure.
  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 1.500 euros, dirigit a les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que duen a terme activitats extraescolars. Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents: activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que les hagi aprovat el consell escolar del centre amb una data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut. A banda d'aquestes també s'accepten els ensenyaments no reglats de règim especial i d'idiomes, activitats relacionades amb la música, dansa, arts plàstiques i escèniques, tecnologies; les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats i  les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.
  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import de 2.500 euros, per cada instal·lació juvenil inscrita al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dirigit a les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions.


Aquesta prestació pretén pal·liar les conseqüències econòmiques de la Covid 19 en aquest tipus d'entitats, centres i escoles que han vist els seus ingressos aturats per culpa de les restriccions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook