09 de gener de 2021
09.01.2021
L'Empordà

Catalunya ha d'amortitzar 32.000 milions de deute en 3 anys

La Generalitat ha començat aquest trienni amb el major volum de passiu per retornar

10.01.2021 | 06:30
Catalunya ha d'amortitzar 32.000 milions de deute en 3 anys

Catalunya afronta un trienni marcat per una elevada amortització de deute públic. En total, la Generalitat haurà de tornar més de 32.000 milions d'euros durant aquest període -una xifra similar al pressupost consolidat en un exercici (incloent tot el sector públic). I una bona part d'aquesta suma anirà a parar a les arques de l'Estat, que, per part seva, és el principal finançador des que el 2012 els mercats van tancar les portes al finançament de les autonomies.

Del total, al llarg de l'exercici que acaba de començar, l'import del que la Generalitat ha de tornar s'eleva a un total de 10.038 milions d'euros, davant dels 9.905 milions de l'any passat, segons les primeres estimacions. De la xifra total per al 2021, 8.852,84 milions, més de 88 de cada 100 euros, tenen l'Estat com a creditor o beneficiari com a conseqüència dels diferents mecanismes de liquiditat per pal·liar la impossibilitat d'obtenir finançament per altres vies. Entre aquestes es troben el fons de liquiditat autonòmica (FLA) i actualment, des del 2019, la facilitat financera (FF), destinada a les comunitats que compleixen amb els criteris de dèficit.

De la suma total d'amortitzacions d'aquest trienni, 28.431,59 milions són préstecs del mateix Estat, el 88,77% del total. Aquest és el període en què està prevista una major devolució de deute en els propers anys, segons el calendari d'amortitzacions de la Generalitat. Però són previsions que els costos sobrevinguts per combatre la covid, que sumen més de 5.000 milions fins a la data, entre més despesa i menys ingressos, poden desbaratar. I això malgrat les injeccions com el fons creat pel Govern central per fer front als costos de la pandèmia per les comunitats i dotat amb 16.000 milions d'euros, dels quals a Catalunya li corresponen 3.165 milions a fons perdut.

L'endeutament total del sector púbic català, en el qual s'inclouen l'Administració i les empreses i entitats que computen per calcular el dèficit, arribava el 30 de setembre passat a 78.097 milions d'euros. Això suposa que cada català «deu» de mitjana 10.205, 99 euros, que és menor que el passiu amb el que carregava a 30 de juny. Del total, 62.376 milions, el 79,87%, tenien l'Estat com creditor. La resta del passiu està format per 8.614 milions que són préstecs bancaris, 2.809.000 que són emissions de deute i 4.298 més que són altres fórmules extrapressupostàries o pagaments diferits per finançar infraestructures.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook