La taxa d'absentisme s'ha disparat fins a un 9,3% en el segon trimestre d'aquest any a causa de l'augment de les hores perdudes per incapacitat temporal, segons el 'IX informe Adecco sobre empresa saludable i gestió de l'absentisme'.

Aquesta xifra és superior a la mitjana estatal, de 8,9%, i situa a Catalunya com la quarta comunitat amb més absentisme d'Espanya. El 2019, Catalunya va registrar 100 hores perdudes a l'any per absentisme en cada assalariat, amb una taxa d'absentisme del 6,1%. En el segon trimestre d'aquest any, la xifra s'ha elevat fins a 126 hores. De fet, la taxa d'absentisme ha registrat màxims històrics a totes les comunitats a causa de la irrupció del coronavirus.

L'increment de l'absentisme s'explica per la mateixa incidència del coronavirus, en referència al nombre de contagiats o contactes, el grau de disrupció en l'activitat normal de les diferents empreses i sectors i la possibilitat de treballar, entre altres factors.

La Comunitat Valenciana, Canàries i el País Basc han registrat les taxes més elevades, amb un 9,6% i un 9,5%, respectivament. En l'extrem oposat es troba Extremadura, amb una taxa del 5,6%.

Les baixes de més d'un any per malaltia comuna s'han disparat un 27% i la crisi sanitària ha provocat un cost de les absències de 8.000 milions d'euros, segons les xifres del govern espanyol.

Per la seva banda, la pandèmia ha agreujat les diferències entre autonomies pel que fa a la jornada laboral efectiva. Canàries, la Comunitat de Madrid i Balears han superat les 1.650 hores pactades efectives anuals, amb 1.688 hores, 1.674 i 1.673, respectivament. Catalunya es troba en la franja mitjana - alta de la taula, amb 1.632 hores efectives, per sobre de la mitjana estatal, de 1.630 hores.

Les dades del primer semestre mostren una caiguda generalitzada en les hores efectives, explicada per l'increment extraordinari de les hores no treballades pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Una altra conseqüència d'aquests procediments és l'increment de la disparitat entre les jornades efectives pactades en les diferents autonomies. El 2019, la diferència era de 114 hores, una bretxa que s'ha disparat fins a 319 hores.

La pandèmia també ha provocat una disminució de les incidències en el lloc de feina, amb 124.975 accidents menys entre gener i setembre d'aquest any. L'índex d'incidència ha passat d'un 279,9% el 2019 a un 214,4% el 2020, però l'impacte del coronavirus ha incrementat les xifres d'accidents mortals en un 8%.