Un informe del Cercle d'Economia suggereix que, per atendre les necessitats postcovid i en un horitzó de cinc anys, Espanya incrementi la despesa global en salut a 12.240 milions d'euros, l'1% del PIB, el que hauria de començar a reflectir-se en els Pressupostos Generals de l'Estat.

El think-tank català ha emès una nota d'opinió que respon a un informe d'una comissió d'experts sobre ciències de la salut que, des del juny passat i amb plena autonomia, ha treballat sobre el sector sanitari i la seva contribució al futur post-covid-19, amb una desena d'experts encapçalats per Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Institute of Technology.

Una de les principals conclusions d'aquest informe, presentat ahir pel Cercle a Barcelona amb presència del ministre de Sanitat, Salvador Illa, és que Espanya hauria d'esmenar la diferència de l'1% en despesa pública i privada en sanitat respecte la mitjana de la Unió Europea, que és del 9,9% del PIB el 2017.

Aquesta diferència representa 12.240 milions d'euros, un «repte per al finançament del nostre sistema de salut» i que el grup d'experts rebutja que hagi de ser assumit íntegrament per l'administració pública perquè, si bé creu que hi ha marge a Espanya per incrementar la pressió fiscal -està per sota de la mitjana europea en tres o quatre punts-, veuen més viable seguir l'exemple d'Alemanya i sufragar amb el copagament el 40% d'aquesta inversió.

Els experts demanen així prendre com a referència «països amb un millor acompliment en salut. El d'Alemanya durant la pandèmia ha estat exemplar. La seva despesa sanitària és de l'11,3% del PIB, juntament amb França el màxim de la UE».

Els experts consideren plausible que «un 40% de l'objectiu, és a dir, uns 5.000 milions d'euros, podria aconseguir-se simplement situant el copagament a nivell alemany».