El Govern català va declarar ahir un episodi per alta contaminació per partícules PM10 a tot Catalunya a causa de la intrusió de pols d'origen saharià, per la qual cosa ha demanat que la ciutadania moderi l'activitat física a l'aire lliure, sobretot a les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.

La declaració d'aquest episodi de contaminació, que no restringeix la circulació de vehicles però sí la reducció de la velocitat en els accessos a la ciutat de Barcelona, inclou la recomanació de desplaçar-se a peu o amb bicicleta, utilitzar el transport públic, reduir els desplaçaments en vehicle privat i fer una conducció eficient.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va declarar aquest episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya després de mesurar nivells alts de partícules PM10 en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i de la intrusió de pols sahariana.

Segons va informar la Generalitat, la mitjana diària dels nivells de PM10 durant dimecres va ser superior al valor de 80 mg/m³ en més d'una estació de mesurament de la XVPCA i la previsió fins divendres indicava que els nivells de PM10 seguirien elevats i es podria superar el valor diari de 50 mg/m³.

Les anomenades PM10 són petites partícules disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre d'entre 2,5 i 10 mices. Poden estar formades per pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, pol·len o ciment.

Supera el llindar de l'OMS

La seva concentració és periollosa per a la salut. De fet, les dades que hi havia ahir al matí a la majoria d'estacions de vigilància atmosfèrica indicaven valors superiors als que recomana la Organització Mundial de la Salut.

«La informació de què es disposa sobre la qualitat de l'aire i la previsió meteorològica fan preveure una situació de risc de superació del llindar establert i, en conseqüència, declarar episodi ambiental per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)», han indicat fonts de Territori i sostenbilitat.

Límits en activitats agrícoles

A banda de les recomancions de mobilitat i dels límits de velocitat en els accessos a Barcelona, també ha quedat limitada la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

La Generalitat va instar els municipis que difonguin la situació de contaminació, incrementin el reg de carrers i suspenguin qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d'episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.

També ha prohibit l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, així com ha restringit les operacions d'asfaltar o enquitranar els carrers.