Un 76,38% dels 4.081 estudiants que es van examinar de la selectivitat els passats 21, 22 i 25 de setembre l’han aprovada. Pel que fa als estudiants només examinats de fase general (2.226 presentats), un 70,35% són aprovats (1.566) amb una nota mitjana de PAU de 5,484, i una nota mitjana d’accés de 5,958. Aquesta nota és el resultat de ponderar l’expedient acadèmic en un 60% (la nota mitjana dels expedients acadèmics era de 6,27) i un 40% la nota de PAU (fase general). D'altra banda, el 73,65% dels 778 estudiants que van examinar-se de la PAP per accedir als estudis d'Educació infantil i primària el 18 de setembre van ser declarats aptes.

Pel que fa a la selectivitat, els estudiants que s’han examinat només de fase específica han estat 1.855 i han aprovat alguna de les matèries un 83,61%. D’aquests estudiants, 1.431 procedeixen de batxillerat (el percentatge d’aprovats és del 87,14%) i 424 són estudiants de cicles formatius de grau superior (el percentatge d’aprovats és del 71,70%).

La preinscripció de setembre es pot formalitzar entre dijous i divendres, dies 8 i 9 d’octubre, al Portal d’Accés a la Universitat.