L'Audiència Nacional va desestimar el recurs presentat pel ministeri fiscal contra el sobreseïment provisional parcial de les actuacions que investigaven el pagament d'un empresari del viatge que va fer el síndic de greuges Rafael Ribó per presenciar la final de la Champions que el FC Barcelona va disputar a Berlín el 2015.

En un acte, datat el 3 de setembre la Secció Quarta del Penal de l'Audiència Nacional confirma l'arxiu de la causa oberta contra Ribó i contra l'empresari Jordi Soler perquè considera que «no ha quedat acreditada l'existència de relacions comercials o empresarials o contractuals de cap classe entre Soler i les seves empreses i el síndic de greuges».

Els tres magistrats que rebutgen el recurs del fiscal al sobreseïment de les investigacions argumenten que «no resulta raonable atribuir a càlculs econòmics sobre futurs retorns o a interessos empresarials l'acceptació per part del senyor Soler d'aquests passatgers en el seu vol a Berlín». L'acte també argumenta que «sembla difícil que a causa del càrrec que ocupava el senyor Ribó pogués en funció d'aquell dur a terme actuacions que beneficiessin un grup empresarial determinat enfront dels seus competidors, ja que no porta a terme cap tipus de concurs públic, ni d'obres, o serveis, ni té cap capacitat decisòria o executiva». El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ja va acordar el passat mes d'abril arxivar provisionalment la causa en què investigava Ribó perquè, «no hi ha indicis» per afirmar que el regal per l'empresari Jordi Soler fos «en consideració» al càrrec de Ribó.