Les dotze universitats públiques de Catalunya garanteixen «rigor i qualitat» per a aquest curs 2020-2021 «excepcional», en què s'implantaran per culpa de l'epidèmia de covid un model «híbrid» de docència, amb classes presencials restringides i alhora virtuals, i l'ús obligatori de mascaretes. Les universitats també han garantit que els alumnes podran fer les pràctiques obligatòries per a l'obtenció de títol.

La directora general d'Universitats, Victoria Girona, ha destacat que el disseny d'aquest curs ha tingut com a objectiu final que «cap estudiant perdi el curs i fer-ho mantenint el rigor i la qualitat de les titulacions oficials».

Presencial i virtual

Les mesures acadèmiques per al curs 2020-2021 preveuen que, almenys durant la primera meitat del curs, es desenvolupi una presencialitat restringida, i s'ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presència a les aules amb entorns no presencials o virtuals.

Pel que fa a l'activitat presencial, i com amb la metodologia docent, cada universitat ha desenvolupat el seu propi pla de contingència a partir de les mesures comunes recollides en el Pla sectorial d'universitats.