La població empadronada a Barcelona ha crescut per cinquè any consecutiu, fins a arribar a les 1.663.530 persones, i per primera vegada més de la meitat de residents, concretament el 50,7% del total, va néixer fora de les fronteres de la ciutat, és a dir, en una altra localitat. Així ho indiquen les dades del padró de la capital catalana a data d'1 de gener de 2020 analitzats pel departament d'Estadística i Difusió de Dades, adscrit a l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona. En relació amb l'any anterior, la ciutat suma 16.172 nous residents, gairebé un 1% més, i el districte de Ciutat Vella és el que registra un augment superior (fins a arribar al 2,4%) i el de Les Corts el que menys variació presenta (tot just un 0,1%).

El padró reuneix el major nombre d'inscrits des del 1990 i els nascuts fora de l'urbs superen per primer cop els que ho van fer en els seus límits. Del 50,7% de població nascuda en una localitat diferent a Barcelona, el 27,3% van néixer fora d'Espanya, el 15,7% a l'Estat però no a Catalunya i el 7,2% en altres municipis catalans. Per nacionalitat, entre les 463.857 persones nascudes a l'estranger empadronades a la ciutat, un 27,6% té nacionalitat espanyola, sent els principals països d'origen d'aquestes persones Argentina, Perú i Colòmbia.

El padró de 2020 presenta una altra dada històrica, ja que mai hi havia hagut tantes persones centenàries: a data d'1 de gener se'n comptabilitzaven 863, un 10% més que l'any anterior, la gran majoria dones (85,3% l'). L'esperança de vida se situa en els 86,7 anys en el cas de les dones i en els 80,7 en el dels homes i l'edat mitjana de la població empadronada és aproximadament de 44 anys.

A Barcelona hi ha més dones (52,5%) que homes, si bé fins als 24 anys el nombre d'homes és superior, i l'únic districte en el qual les dones empadronades són minoria és el de Ciutat Vella (46,3%).

Els barcelonins de nacionalitat estrangera són el 21,6% del total i es compten entre aquestes persones 179 nacionalitats diferents. Un 30% d'ells són comunitaris i Itàlia, Pakistan i la Xina són els països d'origen més nombrosos.