L'Institut Català de la Salut (ICS) està implantant un testeig massiu d'anticossos mitjançant tests ràpids en pacients sospitosos d'haver passat la covid-19. Els primers resultats indiquen que un 30% d'aquests han passat la malaltia i han generat anticossos. Els tests s'estan fent a prop de 97.000 persones amb sospita diagnòstica de covid-19 a qui no se'ls va fer la prova PCR en el seu moment. Aquest sistema es va començar a implantar la darrera setmana del juny i durant el juliol s'han fet 6.377 tests. La prova permetrà saber l'estat immunitari del pacient i incorporar les dades al seu historial.

La xifra del 30% és «molt similar» a d'altres estudis immunològics i reforça la fiabilitat de les dades recollides, segons ha informat el Departament de Salut. En les dades preliminars s'observen diferències importants segons la data dels casos amb sospita. En les setmanes del pic de la pandèmia les xifres de persones amb tests positius s'eleva fins al 40%. L'ICS ha apuntat, però, que s'ha de tenir en compte la possibilitat que alguns pacients hagin perdut anticossos o que els tinguin a nivells baixos que els tests no els detectin.