El Govern ha acordat aquest divendres suspendre totes les obres en curs contractades per la Generalitat i pel seu sector públic durant la vigència de l’estat d’alarma. L'executiu vol "afavorir el màxim compliment de les mesures aprovades" contra la covid-19 i "garantir la seguretat i la protecció dels treballadors de la construcció".

Queden excloses les obres qualificades d'emergència, bàsiques o estratègiques, o estrictament necessàries per a l'adequat funcionament de l'administració. La suspensió té efectes l’endemà de la publicació en el DOGC sense que calgui notificar directament el contractista. Amb tot, el text insta al contractista a realitzar les actuacions oportunes que garanteixin la conservació i seguretat de les obres.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que abans de la pandèmia hi havia 37 obres de la Generalitat en marxa i que, des que es va iniciar la lluita contra la covid-19, 17 d'elles s'han paralitzat de manera voluntària pels contractistes. Amb aquest decret llei impulsat per la Generalitat, ara es podran paralitzar les que encara s'estaven fent. Budó ha detallat que per mantenir els llocs de treball, la Generalitat es farà càrrec de les despeses, i també de càrrecs com ara el lloguer de maquinària, per exemple.

Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi criticat que el Govern no hagi aturat totes les obres públiques fins ara, Budó ha retret al govern espanyol -on també hi estan representats els comuns- que van aprovar un decret llei pel qual es preveia que només les empreses privades podien fer-ho. "Hem hagut de modificar la normativa perquè d'ofici la Generalitat pugui suspendre l'execució d'obres", ha lamentat la portaveu, que ha dit que "el reial decret va fer enrere" i des del Govern s'ha hagut de "tornar a modificar la normativa per poder d'ofici aturar els obres".

Aquesta decisió, presa en el consell executiu extraordinari d'aquest divendres, s’empara en l’article 208.1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, amb els efectes que inclou pel que fa al règim d’indemnitzacions, que permet acordar la suspensió dels contractes públics a banda del que preveu específicament i com a mesura extraordinària el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Finalment, el que es preveu en aquest acord no serà d’aplicació per a les obres que ja es van suspendre a petició dels mateixos contractistes, en el marc Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.