17 de març de 2020
17.03.2020
Figueres

Justícia restringeix al màxim les entrades i sortides a totes les presons i centres de justícia juvenil

Les mesures per contenir el coronavirus afecten al Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres

17.03.2020 | 10:03
El Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia extrema les precaucions per limitar el contagi del coronavirus entre els reclusos en els centres penitenciaris i de justícia juvenil. Aquestes limitacions afectaran directament al Centre Penitenciari del Puig de les Basses, de Figueres. Les entrades i sortides de les persones internes han quedat temporalment suspeses. La mesura inclou totes les sortides programades, els 100.2 i els tercers graus. Els nous ingressos quedaran interns en mòduls separats de la resta durant 14 dies perquè hi passin la quarantena. Les visites a l'interior dels equipament tampoc estan autoritzades. L'objectiu de les noves mesures és evitar que les persones internes que surten a l'exterior dels centres contreguin el coronavirus per contactes a l'exterior i contagiïn la resta de la població privada de llibertat quan reingressin als equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. Per protegir els professionals de tots els equipaments, també han quedat suspeses les visites d'amics i familiars per locutori, que són les que es fan a través d'un vidre i d'un intèrfon.

Increment progressiu de les mesures preventives

Les noves mesures preventives d'aquest diumenge se sumen a la bateria d'accions que Justícia ha aplicat progressivament des de fa 5 dies, d'acord amb l'evolució de la pandèmia i de l'aparició del primer cas positiu de coronavirus a l'interior dels centres penitenciaris. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha ajornat tots els vis a vis, que són els que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Es tracta de les visites íntimes, amb les parelles sentimentals; les familiars, amb fins a quatre persones; i les de convivència, amb la parella i els fills i filles de fins a 10 anys. Els permisos aprovats per als presos que han complert la primera quarta part de la pena també han quedat ajornats.

A més, els centres penitenciaris i de justícia juvenil ha suspès els trasllats, excepte els que responen a motius de seguretat, judicials o sanitaris; i han ajornat dels trasllats del sistema català a l'espanyol, i viceversa.

En relació amb els voluntaris, l'accés a l'interior de tots els equipaments està restringit als que duen a terme activitats directament vinculades als programes específics de tractament, com els destinats a la reinserció laboral i els de les persones amb toxicomanies i delictes sexuals.

La Secretaria també ha suspès les activitats de formació dels seus professionals, ja siguin cursos, jornades, congressos, seminaris o simposis.

Garantir el servei públic

El Departament de Justícia ha establert que la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil quedarà reduïda al 70% dels professionals de règim interior, que són els responsables de la seguretat interna; i al 50% en el cas dels dedicats al tractament i a les oficines. Es tracta d'una mesura que permet, alhora, la prestació del servei essencial i la reserva d'una part dels professionals per afrontar les properes setmanes amb garanties.

Primer positiu de coronavirus entre les persones internes

Confirmat el primer cas de coronavirus entre la població reclusa a les presons i als centres de justícia juvenil de la Generalitat. Es tracta d'un intern al Centre Penitenciari Brians 2 que ha resultat positiu aquest dissabte. D'acord amb el protocol establert amb el Departament de Salut, el pacient ha estat traslladat a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (UHPT). Tal com indica el mateix protocol, el mòdul on feia vida la persona encomanada ha estat provisionalment aïllat des d'ahir, per un període de 14 dies, a l'espera de l'evolució de la salut dels 105 presos que hi tenen la cel·la. Des d'aquest dissabte, les cel·les estan obertes, però els interns no podran sortir del mòdul. Es tracta d'una mesura per impedir l'accés als espais comuns de tot l'equipament (tallers, zones educatives i esportives...), per dificultar la propagació del virus a la resta de mòduls del centre penitenciari.

En el conjunt des centres, a hores d'ara, la Secretaria de Mesures Penals ha comptabilitzat 1 cas positiu i 12 de sospitosos entre la població reclusa. En relació amb els professionals, n'hi ha 1 de positiu i 16 de sospitosos. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima subratlla la professionalitat i el compromís de tots els treballadors i treballadores d'aquest servei públic essencial.


Més temps per a trucades telefòniques

Degut a l'ajornament dels vis a vis, la Generalitat també ha incrementat el nombre de trucades telefòniques a les quals tenen dret totes les persones privades de llibertat. En lloc de 10 trucades de 8 minuts, són 15 trucades de la mateixa durada. En total, 40 minuts més de telèfon a la setmana. Amb l'increment de les mesures de prevenció d'aquest diumenge, Justícia estudia la viabilitat tècnica d'ampliar les trucades fins a 20.

Identificació i protecció de vulnerables

Justícia i Salut han identificat les persones amb patologies prèvies i les majors de 65 anys. Són 260 interns que requereixen mesures de protecció especials. Els metges els estan analitzant un per un. En funció de les indicacions de l'autoritat sanitària, els serveis penitenciaris podrien concentrar tots els casos d'especial vulnerabilitat en mòduls específics per als interns de tota la xarxa penitenciària i de justícia juvenil.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook