El Govern de Catalunya ha aprovat recentment l'estratègia de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública, un pla que suposa un salt endavant per construir un sistema democràtic de qualitat al nivell dels països europeus referents en la qualitat democràtica i el bon govern.

Després de sis mesos de treball conjunt a tot el Govern, s'han establert 25 accions concretes, aplicables en dos anys, que tindran efectes a curt termini i impulsen un marc d'integritat compartit per a tots els treballadors i directius del Govern.

Aquest conjunt d'accions s'han elaborat amb una metodologia basada en dades empíriques que han aportat els informes del Síndic de Greuges i l'Oficina Antifrau, i un informe encarregat a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua que prova l'efectivitat contrastada a nivell internacional de les mesures que es duran a terme. A més, per primer cop s'han tingut en compte també les recomanacions d'experts i l'opinió de la ciutadania a través d'un procés participatiu.

L'estratègia ha estat impulsada pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que lidera Alfred Bosch en coordinació amb la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament de la Presidència.

Garantir la qualitat democràtica de Catalunya

Les mesures que inclou l'estratègia per la integritat pública tindran efectes en diferents àmbits:

Protecció d'alertadors: es millora el sistema de protecció de les persones que alerten sobre casos de corrupció i s'implementaran bústies ètiques de denúncia 100% anònimes. Es preveu que en menys de 3 mesos, el Govern signi el conveni amb GlobaLeaks que permetrà la instauració d'aquests canals segurs de denúncia.

Contractació pública: s'augmenten els recursos humans i tècnics als òrgans de contractació de l'Administració pública.

Conflictes d'interès: s'elaborarà una guia oberta al personal de l'Administració per assessorar els alts càrrecs per detectar i gestionar conflictes d'interès i es crearà un protocol de coordinació entre òrgans de control.

Funció i direcció públiques: la selecció de personal de la direcció pública es basarà en mèrits i capacitats acreditades i també es publicaran les dades acadèmiques i professionals dels alts càrrecs i personal directiu públic.

Fiscalitat: s'augmenta el control dels actius a l'estranger i la persecució dels delictes de frau fiscal.

Grups d'interès: s'amplia l'àmbit d'aplicació de les obligacions derivades del protocol d'actuació en relació amb els grups d'interès i el contingut de les agendes de les reunions amb aquests grups hauran de ser públiques.

Marc d'integritat: per professionalitzar la gestió ètica es dota de més eines i continguts els àmbits educatiu i intern de l'Administració i s'intensifica la sensibilització amb la previsió de fer una campanya sobre integritat pública i les conseqüències socioeconòmiques de la corrupció.

Qualitat institucional: es reforça la qualitat de la informació d'iniciatives del Govern, s'elaborarà un pla estratègic per aplicar a l'Administració Pública Local i es millora el procés d'avaluació i rendiment de comtes.

Un referent europeu en la lluita contra la corrupció

L'elaboració de l'estratègia parteix d'un compromís del Govern de Catalunya amb la ciutadania en ser transparents i lluitar conjuntament contra actituds que puguin menyscabar la confiança amb les institucions.

Catalunya ja és referent a nivell europeu en temes com els portals de transparència en l'Administració Local i la regulació respecte als regals i les reunions d'alts càrrecs amb grups d'interès. L'estratègia que ha aprovat l'executiu dona continuïtat a aquesta voluntat de situar Catalunya al capdavant de la transparència a Europa.

La lluita contra la corrupció forma part del Pla de Govern Obert que inclou diversos objectius i actuacions, entre els quals destaca l'aprovació del pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-2021 i la implementació de l'Objectiu pel Desenvolupament Sostenible (ODS) 16, de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides - que subscriu: "Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells".