El govern municipal de Barcelona portarà a tràmit el pressupost municipal per a l'any 2020, uns comptes de 3.033 milions d'euros, amb un increment de 386,1 milions, la qual cosa suposa un 14,6% més respecte als del 2019.

En el marc dels ingressos, el pressupost preveu un increment de 128 milions en transferències de l'Estat; un augment de 43 milions en l'adequació de l'IBI als nous valors cadastrals; 40 milions per al recàrrec de l'impost turístic i 80,3 més en taxes.

En el capítol de despeses corrents, es dedicarà un total de 2.386 milions, 202,4 més que en l'anterior, i l'àrea que més fons rebrà serà la de medi ambient (415), seguida de serveis generals (404), serveis socials (356), seguretat i mobilitat (315), transport públic (185), cultura (153), i habitatge i urbanisme (147).