El govern municipal de Barcelona vol millorar la qualitat del turisme que visita la ciutat, incrementant el que té un interès cultural, esportiu o gastronòmic en lloc del que busca només oci i sol i platja. També pretén descentralitzar-lo i evitar la massificació en certes zones. És per això que ha decidit crear la marca «Districte Internacional de Barcelona», que proposa posar en valor nous projectes als districtes per potenciar l'interès dels visitants.

En aquest sentit, s'incorporaran nous continguts turístics metropolitans amb prioritat similar als de la mateixa ciutat, amb acords amb les ciutats de l'entorn immediat per incorporar espais, esdeveniments i projectes al mapa turístic de Barcelona, i també contempla aplicar els canvis necessaris en la mobilitat turística. L'objectiu és reduir els impactes negatius que té el turisme sobre els espais de gran afluència. També s'ampliarà la relació amb el sector privat, potenciant la interacció amb l'àmbit cultural, esportiu, d'universitats, indústries creatives, ciència i territori. El pressupost anual per a aquest projecte és de 4,2 milions d'euros, que provindran de la taxa turística.