Osona és un dels territoris de tot Europa on se superen més vegades els llindars que marca la normativa per ozó troposfèric (O3). Només l'any passat es van superar en 41 ocasions.

Les causes de la pol·lució són diverses, començant per una orografia que no els juga a favor. Però no és només l'ozó troposfèric el que preocupa, que sobretot es dona a l'estiu, sinó també les partícules en suspensió o el benzopirè, que són més presents a l'hivern.

Iniciatives com la posada en marxa de la zona de baixes emissions a Barcelona es veuen amb bons ulls des del territori, perquè pretenen rebaixar la quantitat d'òxids -elements precursors de l'ozó troposfèric- que arriben a Osona a través de la marinada, però la prudència també fa estar a l'expectativa sobre en quin grau ajudarà a rebaixar els nivells. De l'altra banda, els ambientalistes creuen que la mesura és «insuficient» i que la solució passa per una millor sensibilització de la societat perquè comenci a actuar.

Osona analitzarà l'impacte que té la zona de baixes emissions que s'ha posat en marxa a Barcelona en la qualitat de l'aire de la comarca. Així ho ha dit Margarida Feliu, responsable de l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat del Consell Comarcal. Des de fa un any s'estan recollint dades que analitzen l'estat de l'aire que es respira i l'estudi que es presentarà el mes de maig permetrà veure «l'abans i el després». La pol·lució de Barcelona va estretament lligada amb la qualitat de l'aire d'Osona. L'ozó troposfèric és un contaminant secundari que es forma a l'atmosfera, però no hi ha cap agent que el produeixi.