La Fiscalia del Suprem ha qüestionat la competència de la Junta Electoral Central (JEC) per ordenar el cessament del president Quim Torra com a diputat perquè, al seu judici, seria el Parlament el competent per determinar "l'existència i efectes" de la suposada inelegibilitat del parlamentari.

El ministeri públic ha presentat un informe davant la Sala del Contenciós de l'alt tribunal en el qual dóna suport suspendre cautelarment l'acord que la JEC va instar a la retirada de la credencial de Torra com a diputat, "amb vista a la prudent i equilibrada" preservació dels "interessos públics concurrents".

La Sala ja va rebutjar per unanimitat suspendre de manera urgent l'acord de la JEC -que va veure una causa d'"inelegibilitat sobrevinguda" en Torra després de la seva condemna per desobediència en una sentència que encara no és ferma-, i va decidir tramitar la seva petició en forma de mesures cautelars, és a dir, escoltant la resta de parts.

Malgrat que es tracta d'un tràmit que no implica necessàriament entrar sobre el fons de l'assumpte, la Fiscalia al·ludeix a "la possible incompetència de la Junta -i en general de l'Administració electoral- per decidir" sobre "l'aplicació d'un motiu d'incompatibilitat sobrevinguda determinant de la pèrdua de l'escó"de Torra, i al·ludeix a una "dada d'innegable rellevància": 6 membres de la JEC també van retreure aquesta incompetència en un vot particular.

Segons la Fiscalia, l'"administració electoral" seria competent per resoldre sobre la inelegibilitat d'un candidat quan ha estat declarat electe si bé, un cop "adquirit l'estatus ple de diputat, correspondria en exclusiva al mateix Parlament la competència per apreciar "l'existència i els efectes d'aquesta inelegibilitat sobrevinguda".

Afegeix que la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) "no atribueix ni reconeix en cap moment a la Junta Electoral Central (...) facultats o cap competència per a anul·lar per la seva pròpia autoritat les credencials dels diputats que ja estan exercint el seu mandat ni declarar vacants seus escons".

És més, sosté que "excepte error o omissió, la JEC no havia decidit (...) privar del seu escó a un parlamentari que ja es trobés en l'exercici ple del seu mandat".

Per tant, segons la Fiscalia, "el debat jurídic sobre la qüestió competencial" plantejada per Torra i pels vocals discrepants de la JEC és "prou obert i complex" per a estimar les cautelars sol·licitades pel president.

Creu a més que "no es pot donar l'esquena a l'evidència que", en funció del temps que tarda el Suprem a dictar sentència, "l'exercici del seu mandat podria veure notablement retallat o fins i tot desvirtuat completament".

Al seu entendre, "al marge de la innecessària retòrica desqualificatòria" de l'escrit de Torra cap a la Junta, "la veritat és que, excepte error d'apreciació d'aquesta representació del ministeri fiscal, les dades al·legades pel vot particular" a la JEC i pel president, amb relació a la suposada incompetència de la Junta "responen objectivament a la realitat".

Després de rebutjar el Suprem les mesures cautelaríssimes de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona va acordar retirar a Torra la credencial de diputat, si bé la càmera va rebutjar fer-ho efectiu, amb el suport dels independentistes i PSC i d'acord amb el criteri dels serveis jurídics de la cambra.