El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica, amb l'objectiu d'impulsar l'activitat econòmica, establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient la relació entre les administracions catalanes i les empreses i emprenedors. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat que el Govern és conscient que "un dels principals entrebancs dels autònoms i empreses és la burocràcia" i que amb aquesta nova regulació l'Executiu vol posar en el centre les necessitats d'empreses i autònoms "per fer-los la vida mes fàcil".

Durant la roda de premsa posterior a la reunió de Govern la consellera d'Empresa i Coneixement ha explicat que "es tracta d'una regulació pionera a Europa" en l'àmbit de l'activitat econòmica, ja que farà possible l'aplicació del principi "Only Once", segons el qual "les empreses només hauran de lliurar una sola vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions". Aquest principi impulsat per les directrius de la Unió Europea integra els tres nivells d'administració (català, local i estatal).

Aquesta normativa —sense precedents en matèria de facilitació— beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms (el 89% de les empreses i el 91% dels autònoms) i suposarà un estalvi de 38,4 milions d'euros anuals per als agents empresarials beneficiats.

Una altra de les novetats de la futura llei és la creació d'una autopista administrativa per a "projectes empresarials estratègics", afavorint la implantació d'empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment els que impliquin inversions productives preferentment en l'àmbit industrial i logístic.

El text, que iniciarà ara la seva tramitació parlamentària, preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis proactius a l'empresa, basats en la gestió i l'anàlisi de les seves dades; i estableix un nou model de relació entre l'empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l'aportació de dades una única vegada, l'eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l'estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

La consellera ha volgut subratllar que el projecte —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— "és fruit d'un treball col·laboratiu del Govern, a través del Departament d'Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats". En els darrers dos anys, en un procés liderat per l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), s'han fet sessions de treball, comunitats de pràctiques, jornades, seminaris, i reunions tècniques amb organitzacions empresarials i sindicals, cambres de Comerç, col·legis professionals, gremis, empresaris i autònoms, i amb representants del món local.

La llei beneficiarà el 89% de les empreses catalanes, que ocupen 2,8 milions de treballadors, el 84% del total. Pel que fa als autònoms, comportarà beneficis per al 91% d'aquests. Així mateix, la reducció dels tràmits, la major transparència, la simplicitat dels procediments i l'eliminació del temps d'espera per iniciar l'activitat empresarial comportaran una reducció estimada de costos de 38,4 milions d'euros l'any.

De forma detallada, la simplificació del règim d'intervenció permetrà estalviar 26 milions d'euros, i l'establiment de la relació digital per defecte, 4,2 milions d'euros gràcies a l'aplicació del principi d'aportació de dades una única vegada, i 8,2 milions d'euros pel fet d'aplicar l'administració digital.

Catalunya ja lidera a nivell europeu altres iniciatives de facilitació administrativa orientades a l'impuls de l'activitat econòmica, com el projecte INTERREG EUROPA-START EASY, que fomenta pràctiques administratives per a la millora de la competitivitat de les startups, dotant d'eines intel·ligents que possibilitin la creació d'empreses de forma fàcil i àgil. Aprofitant l'ecosistema d'startups existent a Catalunya, el projecte es focalitza en aquest tipus d'empresa de base tecnològica, tot i que la intenció és aplicar els resultat al conjunt del sector empresarial català. En la iniciativa, liderada per la Generalitat, hi participen institucions d'Itàlia, França, Bèlgica, Lituània, Polònia, Letònia i Lituània.