La població resident a Catalunya va augmentar en 75.669 persones durant el 2018, arribant a les 7.619.494 a 1 de gener del 2019, segons les estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Es tracta del major creixement dels últims deu anys i es deu a la immigració de l'estranger, que va aportar 81.443 persones són de signe negatiu: el saldo migratori amb la resta d'Espanya és negatiu (-2.689) i el creixement natural també (-2.996 persones). La població ha crescut en 34 comarques i a l'Aran, i ha disminuït en set comarques més. Les que registren majors creixements en termes relatius són el Baix Penedès, la Cerdanya, la Garrotxa i el Tarragonès. Les que n'han perdut més són la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre.

Per edats, la població de 0 a 14 anys disminueix, mentre que la d’edat avançada augmenta. Així, l'índex d’envelliment de Catalunya és de 121,6 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys.

Hi ha 5 comarques amb més d’una quarta part de la població d'edat avançada: la Terra Alta, el Pallars Jussà, el Ripollès, el Priorat i les Garrigues. En canvi, l’Aran i les comarques del Gironès, el Vallès Occidental, el Tarragonès i el Vallès Oriental són les que tenen menor percentatge de població de 65 anys i més.