10 de octubre de 2019
10.10.2019
L'Empordà

El Govern de Catalunya impulsa la creació de l'Institut Català del Poble Gitano

Referència per a les polítiques transversals, difusió, promoció i recerca vinculades al poble gitano

10.10.2019 | 17:11

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de creació l'Institut Català del Poble Gitano. Aquesta iniciativa, pionera a Europa, suposarà la creació d'un organisme autònom de referència que elaborarà i proposarà les directrius sobre polítiques adreçades al poble gitano.

L'institut tindrà com a objectius lluitar contar l'antigitanisme, així com millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral de la població gitana i treballar per aconseguir l'èxit educatiu dels infants i joves d'aquesta comunitat. També ha de contribuir a la promoció de les dones gitanes i a la incorporació de les seves veus en espais de participació i decisió.

El nou organisme ha de garantir, en col·laboració amb tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, l'aplicació de polítiques públiques a favor del poble gitano així com potenciar la participació de les persones gitanes en les decisions i les mesures que les afecten. Entre les seves funcions, també hi haurà la de recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les persones gitanes al nostre país.

Amb aquesta iniciativa, el Govern de Catalunya continua apostant per definir polítiques públiques específiques per a aquells grups o col·lectius vulnerables de patir desigualtats socials, com és el poble gitano, per tal de millorar les seves condicions de vida i equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la societat.

Catalunya ha estat al capdavant de la inclusió del poble gitano dins l'agenda política. En aquest sentit, l'any 2001 el Parlament va fer públiques dues resolucions que reconeixen la identitat del poble gitano i el valor de la seva cultura, i que han permès impulsar quatre plans integrals del poble gitano a Catalunya. El nou institut tindrà també l'encàrrec de dissenyar, coordinar, implementar i fer el seguiment del Pla Integral del Poble Gitano.

El poble gitano, present a Catalunya des de fa més de 600 anys, encara avui és víctima de desigualtats socioeconòmiques i de discriminació fruit de segles de racisme, exclusió i persecució.

Les darreres dades disponibles apunten que aquestes desigualtats se centren en diversos àmbits com l'educació, la salut, l'habitatge o la feina.

En aquest sentit, cal destacar que l'absentisme, l'abandonament i el fracàs escolar són superiors entre l'alumnat gitano. També la taxa d'accés a estudis superiors, que entre el conjunt de la població se situa en un 43% mentre que en la comunitat gitana oscil·la entre un 2,6% i l'1%.

En relació amb el treball, l'atur del poble gitano és gairebé 23 punts percentuals superior a la resta de la població.

Les desigualtats s'agreugen en el cas de les dones gitanes, que pateixen una triple discriminació: pel fet de ser dones, pel fet de pertànyer a una minoria cultural com el poble gitano i perquè sovint no tenen formació acadèmica, fet que n'incrementa la vulnerabilitat.

Els darrers anys la inclusió plena del poble gitano ha adquirit també una rellevància creixent en l'agenda europea. L'any 2005 el Parlament Europeu va instar al Consell de la Unió Europea, a la Comissió Europea i a tots els estats membres que consideressin el reconeixement del poble gitano com una minoria europea. Des de llavors, s'han elaborat nombroses polítiques i mesures des d'Europa per treballar cap a la millora de la situació del poble gitano i en la lluita contra l'antigitanisme.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook