El Tribunal Suprem ha denegat una petició del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per poder acompanyar el seu fill recent nascut a la revisió pediàtrica corresponent. Cuixart recorrerà perquè no vol renunciar a la "responsabilitat com a pare ni a la defensa de l'interès del menor", amb l'agreujant que és un pres preventiu.

Cuixart remarca que l'interès superior del menor posa en l'eix del debat la cobertura de les necessitats afectives i educatives dels fills, amb l'objectiu de garantir el seu desenvolupament i formació. Per tant, considera que quan demana aquest permís, no és en benefici seu, sinó de l'infant, perquè és obligació del sistema evitar el trencament dels vincles afectius i familiars.

Òmnium recorda que la Llei General Penitenciària regula els permisos i apunta que deixa marge interpretatiu al jutge, amb jurisprudència de permisos per assistir al casament d'un fill, posar flors a la tomba del pare o anar a la comunió de la filla.