La donació d'òrgans ha arribat a xifres rècord a Catalunya en els primers cinc mesos de l'any, amb un 16% d'increment respecte al 2018. Entre l'1 de gener i el 31 de maig hi ha hagut 167 donants cadàver vàlids. La donació de viu segueix a la baixa per la major disponibilitat d'òrgans de persones mortes. Hi ha hagut 40 donants en aquests cinc mesos, un 11,1% menys que el 2018. 524 persones s'han pogut trasplantar aquest any, un 12% més que en el mateix període del 2018. D'aquests, 353 són trasplantaments de ronyó, 93 de fetge, 45 de pulmó, 24 de cor i 9 de pàncrees. L'últim dia del mes de maig hi havia 1.203 pacients en espera d'un òrgan.

En el capítol dels donants cadàver, els de mort cerebral han disminuït un 1,1% (1 donant menys), mentre que els d'aturada cardíaca han augmentat de forma considerable (+43,6%, 24 donants més). Això es produeix principalment per l'augment dels donants de mort en asistòlia controlada, és a dir, malalts terminals ingressats a l'hospital que moren per cessament irreversible de l'activitat cardíaca.

Aquestes xifres les ha fet públiques l'Organització Catalana de Trasplantaments amb motiu del Dia Mundial de Donant d'Òrgans i de Teixits, que se celebra el 5 de juny per agrair la generositat dels donants i dels seus familiars. Actualment, el consentiment a la donació se situa en el 82%, un percentatge similar al de l'any passat.

Tots els trasplantaments augmenten menys els cardíacs i els pulmonars, que disminueixen lleugerament. El renal ha crescut un 12,1%; l'hepàtic, un 29,2%, i el pancreàtic, un 125% (de 4 a 9 trasplantaments).

El 2018 ja va ser un any de rècord gràcies a l'existència de 328 donants cadàver vàlids, 130 donants viu i a l'intercanvi d'òrgans amb altres organitzacions. 1.151 persones van poder ser trasplantades, un 4% més. Es van fer 773 trasplantaments renals, 182 hepàtics, 71 cardíacs, 104 pulmonars i 21 pancreàtics. Es va arribar al màxim en trasplantaments de pulmó i de cor. També va ser una xifrà rècord la dels 53 trasplantaments pediàtrics.

Pel que fa als teixits, hi va haver 1.501 donants, dels quals 1.483 van ser de còrnia, 184 de vàlvules cardíaques, 118 de vasos sanguinis, 368 de teixit musculoesquelètic i 152 de pell.