Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha licitat per 2,8 milions d'euros el manteniment i l'extracció de l'amiant de 63 trens del metro de Barcelona en els quals s'ha detectat pintura bituminosa, abans de jubilar-ne 42 d'ells per altres de nous. TMB va informar ahir en un comunicat que busca una o dues empreses acreditades perquè facin les operacions de manteniment especialitzat en els citats 63 trens, amb cinc vagons cadascun, de les línies 1, 3 i 4 del metro barceloní, durant els pròxims tres anys, prorrogables dos anys més. Els treballs a contractar inclouen l'encapsulació (recobriment amb substàncies aïllants per evitar l'erosió i l'esllavissada de fibres) de la pintura bituminosa trobada en els trens de les sèries 3000 i 4000 del metro.

També s'hauran de retirar els elements en els quals s'ha identificat alguna peça amb contingut d'amiant, així com la reparació d'avaries en aquests equips i la intervenció urgent per a treballs sobre el terreny, si és necessari. Treballadors de Metro de Barcelona van acordar ahir en assemblea convocar noves aturades els divendres 10 i 24 de maig i el dilluns 20.