Els jutges catalans van obrir judici oral o van processar per corrupció dues persones durant el 2018. La xifra global de l'Estat és de 205, destacant els 57 de la Comunitat Valenciana, els 14 d'Extremadura, els 12 de Madrid i els 11 d'Andalusia.

Durant l'any passat va acabar la fase d'investigació de dos procediments per aquest motiu a Catalunya, dels 48 oberts a Espanya. De les 63 sentències dictades, una tercera part van ser absolutòries. El 63,4% eren condemnatòries total o parcialment. Són dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després d'incorporar les de l'últim trimestre.