Els Agents Rurals alerten del comerç a través d'Internet d'arts il·legals per a la captura de fauna. Recentment, el cos ha denunciat diversos proveïdors per efectuar comerç de diferents estris i arts de captura de fauna il·legals, entre les quals xarxes japoneses o invisibles, gàbies parany tipus balancí, gàbies parany tipus ballesta o paranys tipus cep. En les tasques de vigilància i inspecció, que preveu la Llei del Cos d'Agents Rurals, de policia administrativa i judicial sobre la protecció dels animals, s'han detectat anuncis, que mitjançant diferents plataformes web, oferien a la venda estris destinats a la captura d'animals prohibits per la legislació actual.

La compra i tinença d'estris prohibits per a la captura d'animals construeix una infracció a la normativa de protecció dels animals i l'ús d’aquests mètodes de captura pot ser constitutiu d'un il·lícit penal castigat amb penes de presó. El cos recorda que tant la normativa europea, a través de la Directiva relativa a la conservació de les aus silvestres i la Directiva relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, com la normativa estatal i catalana de protecció dels animals, prohibeix la tinença, utilització i comercialització de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o mort d'animals. Així, hi és especialment prohibit el comerç i tinença, d'entre d'altres, de xarxes japoneses, paranys de tipus cep i del tipus ballesta.

Els fets han estat posats en coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, competent en l'obertura dels corresponents expedients sancionadors.

Les actuacions de seguiment i inspecció del comerç d'animals, cada vegada més estès a través de mitjans electrònics, és una de les tasques que habitualment realitza el Cos d'Agents Rurals, emmarcades en la protecció de la fauna.