06 de març de 2019
06.03.2019

7 de cada 10 persones ateses per Creu Roja són dones en situació de vulnerabilitat

De les dones ateses des del programa de Dones en dificultat social, el 77% pateixen violència de gènere

06.03.2019 | 10:45
Cartell de la Creu Roja en motiu del 8M.

A 2018, 248 dones van participar en diferents projectes d'Ocupació de Creu Roja, aconseguint la inserció laboral del 39%. A més, el 35% es va formar en professions demandades pel mercat del treball. Les reivindicacions en matèria d'igualtat de gènere i per la defensa dels drets de les dones continuen protagonitzant l'agenda social i política. El 8 de març és una oportunitat per destacar els èxits aconseguits en aquest sentit, però també ho és per recordar la necessitat de posar en marxa com més aviat canvis transformadors, enfocaments integrats i noves solucions que trenquin les barreres estructurals que impedeixen arribar a una igualtat real entre dones i homes.

La violència de gènere és la màxima manifestació de la desigualtat de gènere. En l'àmbit del treball, la bretxa salarial i de pensions, la precarització de les condicions laborals, la segregació ocupacional, les dificultats de promoció i sostre de vidre i la taxa més gran d'atur, són les principals barreres a les quals s'enfronten les dones pel sol fet de ser-ho. També, la responsabilitat gairebé en exclusiva de les tasques domèstiques i de cura, l'escassa representació en llocs de responsabilitat i espais de presa de decisions, així com els majors nivells de pobresa i exclusió social.

Les conseqüències de la desigualtat de gènere arriben a Creu Roja cada dia, segons informen en un comunicat. El 68% de les persones que atén anualment, són dones que arrosseguen alguna o diverses d'aquestes problemàtiques.

I així ho mostren les dades recollides en el seu últim Butlletí Estatal de Vulnerabilitat presentat el passat mes de gener, en aquesta ocasió centrat en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Gairebé la totalitat de les famílies monoparentals ateses per Creu Roja, estan encapçalades per dones; més del 77% de les dones que estan desocupades no tenen cobertura econòmica; les dones són també majoria entre els que no poden buscar feina per qüestions relacionades amb la cura, són el 100% dels que indiquen que no tenen amb qui deixar els seus fills i filles i més del 70% dels que tenen a càrrec seu a persones grans o dependents. També, són majoria entre les persones que participen en el programa d'Ajuda Alimentària, així com entre els que pateixen pobresa energètica.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook