19 de febrer de 2019
19.02.2019

Vaga general del 21 de febrer: Com afectarà al transport, la sanitat i les escoles

La Generalitat fixa que circulin un mínim del 33% dels trens de Rodalies i Regionals

19.02.2019 | 16:10
Vaga general del 21 de febrer: Com afectarà al transport, la sanitat i les escoles

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha dictat els serveis mínims per a la vaga general del dijous 21 de febrer a Catalunya convocada per la Intersindical CSC. Les previsisions del departament són les mateixes que les fixades en anteriors aturades convocades.

Escoles: Un docent per cada 6 aules en infantil i primària
En els centres educatius públics i privats no universitaris i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules.

Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules.

Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla.


Transport públic: Serveis mínims del 33% a Rodalies i Regionals
Rodalies de Catalunya prestarà uns serveis mínims del 33% dels seus trens de Rodalies i Regionals durant tota la jornada de vaga d'aquest dijous 21 de febrer. En el cas de l'AVE, es garanteix la circulació del 78% dels trens.

Pel que fa al metro i al bus de Barcelona, s'han establert uns serveis mínims del 50% en hores punta (de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h), i del 25% en hores vall.


Sanitat: Es garanteixen les urgències
En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d´Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.


Altres serveis mínims
El servei de transport de persones amb disminució i el transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu disposaran del servei habitual. El mateix passarà amb serveis essencials com la seguretat i extinció d'incendis en fàbriques i dipòsits d´explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d´energia.

Pel que fa a les autopistes, el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d´operacions i assistència a l'usuari tindrà uns serveis mínims d'un terç del personal habitual. El mateix passarà amb el servei de grues per la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat.

Pel que fa a les funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències: prestació del 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora (com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d´anàlogues). Per a la resta de serveis que presta el sector d'atenció multicanal no s'estableixen serveis mínims.

La radio i la televisió públiques tindran uns serveis del 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals pel que fa a la producció i emissió de programació informativa. D'altra banda, els serveis del personal d'empreses que realitzen funcions d´assistència i serveis socials seran els mateixos que en cap de setmana en el cas del servei de menjadors socials, les residències de persones amb disminució o per a gent gran.

A l'administració de Justícia, els centres penitenciaris hauran de tenir el mateix serveis que en un dia festiu, el 50% del personal de rehabilitació i el 65% del personal d'oficines, mentre que els jutjats de guàrdia hauran d'estar al 100% de les seves funcions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook