Endesa va detectar durant el 2018 prop de 26.400 casos de frau elèctric a Catalunya. Així, van aconseguir recuperar-se més de 289 milions de kWh defraudats -altrament dits quilowatts “fantasma”-, mitjançant mètodes anti-reglamentaris, com empalmaments il·legals a la xarxa per part d’usuaris sense contracte, dobles escomeses o manipulació dels equips de mesura.

A banda de les xifres, cal destacar i subratllar que la defraudació de fluid elèctric pot suposar un greu risc per la seguretat i la salut de les persones, tant pel propi defraudador com pels que el rodegen, i alhora posen en risc també la seguretat de les instal·lacions i dels bens immobles. En aquest sentit, durant els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis en instal·lacions i habitatges com a conseqüència d’aquestes manipulacions. Igualment, instal·lacions elèctriques manipulades poden provocar sobrecàrregues a la xarxa no previstes, amb la conseqüent desconnexió de fusibles de centres de transformació, fet que es tradueix en talls de llum i un deteriorament de la qualitat del servei.

Un altre factor que agreuja el problema del frau és el creixement dels cultius de cànnabis que s’ha produït en els últims anys. Aquests cultius van freqüentment acompanyats d’enganxaments il·legals a la xarxa elèctrica, que poden arribar a generar importants interrupcions de subministrament als nuclis de població on es duen a terme. Una habitatge utilitzat com a plantació indoor de marihuana consumeix l’equivalent a 20 habitatges i la concentració d’aquests cultius en determinades zones arriba a saturar la xarxa.

Cal recordar, a més, en contra del que pot creure’s, que el gruix del frau elèctric a Espanya el cometen grans consumidors, tant empreses de sectors industrials i de serveis com negocis i/o domicilis particulars amb consums elevats.