01 de gener de 2019
01.01.2019
L'Empordà

Un 73% del deute de la Generalitat està en mans de l'Estat

L'administració catalana no ha pogut acudir als mercats financers i ha recorregut any rere any als préstecs del FLA

01.01.2019 | 06:30
Un 73% del deute de la Generalitat està en mans de l'Estat

Un 73,2 % del deute de la Generalitat, el passiu de la qual suma 78.506 milions d'euros, ja està en mans de l'Estat, segons dades del Banc d'Espanya consultats per Efe. A setembre del 2018, les últimes dades disponibles, l'Estat posseïa un total de 57.513 milions d'euros de deute de la Generalitat.

L'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i a altres mecanismes de provisió de liquiditat habilitats per l'Estat, com el pla de pagament a proveïdors, ha fet que l'Estat hagi reforçat notablement els últims anys el seu rol de principal creditor de la Generalitat.

Aquesta situació s'explica perquè la Generalitat no ha pogut acudir als mercats financers per captar finançament i ha recorregut any rere any als préstecs del FLA.

Malgrat això, la Generalitat es planteja ja tornar a emetre deute en els mercats financers a partir de 2020, encara que supedita aquest objectiu a tres objectius: quadrar l'objectiu de dèficit, complir amb la regla de la despesa i ser capaços de reestructurar el deute de la Generalitat, que suposa entorn del 300 % dels seus ingressos ordinaris.

Dels 78.506 milions de deute de la Generalitat comptabilitzats fins a setembre del 2018, un total de 6.709 milions d'euros corresponen a préstecs d'institucions financeres radicades a Espanya i altres 5.959 milions a préstecs obtinguts per institucions d'altres parts del món.

També la Generalitat també té en circulació deute per valor de 4.010 milions d'euros i altres 4.315 milions del passiu de la Generalitat corresponen a associacions públic-privades.

Això no obstant, el gros del deute de la Generalitat ja està en mans de l'Estat, en concret aquests 57.513 milions esmentats anteriorment, i una bona part d'ells correspon al FLA, que es va posar en marxa el 2012.

Les comunitats adherides al FLA van signar préstecs a deu anys amb l'Estat per cobrir el dèficit generat durant els anys de la crisi i per poder atendre així els serveis socials bàsics.

Aquests préstecs es van concedir amb els dos primers anys de carència, però passat aquest període les comunitats havien de començar a amortitzar capital, i aquesta situació ha provocat que la factura del FLA hagi crescut exercici rere exercici com una bola de neu.

Amb vista a 2019, la Generalitat ha anunciat que al gener abandonarà el FLA per finançar-se a través del Fons de Facilitat Financera (FFF), un altre mecanisme de liquiditat habilitat per l'Estat, com a pas previ per tornar als mercats.

De tota manera, la Generalitat demanarà a aquest fons la mateixa quantitat que tenia previst sol·licitar al FLA: uns 8.071 milions d'euros, en cas que el dèficit de les comunitats romangui fixat en el 0,1 % del PIB, i uns 8.557 milions, en cas que s'ampliés al 0,3 % del PIB.

Tot i això, un total de 6.713 milions d'euros d'aquesta quantitat s'usaran per amortitzar préstecs corresponents a anteriors edicions del Fons de Liquiditat Autonòmic i a altres mecanismes de liquiditat als quals es va adherir la Generalitat, per la qual cosa la 'factura' del FLA suposarà ja entre el 78,4 i el 83,2 % dels diners que la Generalitat sol·licitarà el 2019 al Fons de Facilitat Financera.

Això vol dir, en la pràctica, que la Generalitat, igual que moltes altres comunitats autònomes, demanen prestat diners al FLA o al FFF per cobrir principalment préstecs anteriors d'aquests mecanismes de liquiditat.

Dels 10.069 milions que la Generalitat va sol·licitar al FLA el 2016, es van destinar un total de 2.863 milions a amortitzar préstecs del propi FLA, el 28,4 % del total, mentre que el 2017 la factura del FLA ascendia ja al 51,5 % i el 2018 es va elevar fins al 57,8 %, segons dades del departament d'Economia de la Generalitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook