25 de octubre de 2018
25.10.2018

L'Obra Social 'la Caixa' destina prop de 60.000 euros a projectes per a la convivència ciutadana intercultural

També es vol fomentar l'èxit escolar i la igualtat d'oportunitats

25.10.2018 | 14:25
Projectes per a fomentar l'èxit escolar

Més de 300 persones que viuen principalment en zones d´alta diversitat social i cultural seran las beneficiàries directes dels ajuts que l´Obra Social "la Caixa" ha concedit aquest any a través de 3 projectes impulsats a les comarques de Girona per l´Ajuntament de Vidreres, Càrites Diocesana de Girona i el Consell Comarcal de l´Alt Empordà, valorats en 58.020 euros i que fomenten la convivència ciutadana intercultural, l´èxit escolar i la igualtat d´oportunitats. En el conjunt de tot l´Estat, la suma d´aquests ajuts assoleix els 2,3 milions d´euros i el conjunt de projectes seleccionats compta amb la participació de prop de 500 professionals i 1.800 voluntaris.

La convocatòria d´Interculturalitat i Acció Social 2018 forma part del Programa d´Ajuts a Projectes d´Iniciatives Socials que impulsa anualment l´Obra Social "la Caixa" i que aquest any preveu invertir 18,5 milions d´euros en projectes que atenen diferents àmbits, sempre amb el propòsit d´oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Aquesta convocatòria també pretén afavorir la interacció entre diferents col·lectius del territori amb la finalitat d´estimular la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament comunitari.

Por aquesta raó, es contemplen cinc grans àmbits d´actuació:

Convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat social i cultural (34%).
Participació social i desenvolupament comunitari (23%).
Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu (22%).
Promoció d´hàbits saludables i prevenció d´addiccions (13%).
Prevenció de les diferents formes de violència (8%).


Interculturalitat i acció social 2018 en xifres

A l´hora de seleccionar els projectes per a aquesta convocatòria s´han prioritzat aquelles propostes que afavoreixen la interacció entre diferents col·lectius del territori facilitant el pas de la coexistència a la convivència, que aborden la prevenció i/o resolució de conflictes en territoris d´alta diversitat, que contemplen la capacitació de persones que actuen com a agents de canvi en la comunitat i que estimulen la participació ciutadana i la implicació i coresponsabilitat de les famílies i els propis beneficiaris en el procés educatiu.

A més d´avaluar els objectius, la metodologia i l´impacte previst, la Fundació Bancària "la Caixa" posa especial atenció en aquells projectes que promoguin el respecte i la dignitat de les persones, així com el sentiment de pertinença a la comunitat i la implicació personal per la cohesió social. L´apoderament de les persones destinatàries com a agents actius de canvi és determinant en el disseny, desenvolupament i avaluació de les activitats. Només així s´aconsegueix un plantejament integral que actua directament amb la persona i que té com a finalitat la promoció de la comunitat.
L´experiència de la pròpia entitat impulsora, així com la col·laboració i cooperació amb altres entitats o administracions, una gestió transparent i la pròpia viabilitat social, tècnica i econòmica del projecte per garantir la seva sostenibilitat futura han estat també aspectes determinants a l´hora de puntuar les propostes, que inclouen també la implicació de voluntariat en el 90% dels projectes seleccionats

Amb aquesta inversió, l´Obra Social "la Caixa" retorna a la societat una part important dels beneficis que genera l´activitat financera, donant resposta a les necessitats emergents de l´actual context social.

El President de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, ha assenyalat que l´objectiu principal d´aquesta convocatòria és "contribuir en la construcció d´una societat més justa i socialment cohesionada".


Convocatòries d´ajuts a projectes socials 2018

El Programa d´Ajuts a Projectes d´Iniciatives Socials 2018 estableix sis convocatòries que es resoldran al llarg de tot l´any:

Promoció de l´Autonomia Personal i Atenció a l´Envelliment, a la Discapacitat i a la Malaltia
Foment de la qualitat de vida, independència i autonomia de les persones amb discapacitat i d´aquelles que, a causa de l´envelliment o de la malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i la salut.

Lluita contra la Pobresa Infantil i l´Exclusió Social
Promoció del desenvolupament educatiu i social de nens, nenes i joves, així com la igualtat d´oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat i de pobresa.

Habitatges per a la Inclusió Social
Garantir l´accés a l´habitatge a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat per afavorir la seva autonomia personal.

Inserció Sociolaboral
Impuls de la inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat així mateix com la millora de l´ocupabilitat i la creació de llocs de treball.

Interculturalitat i Acció Social
Promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar la participació social, l´enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.
Acció Social en l´Àmbit Rural
Promoció de l´autonomia de les persones grans i dependents i foment de la inserció sociolaboral de persones de totes les edats que viuen en un entorn rural.


Premis "la Caixa" a la Innovació Social

Un any més, l´Obra Social "la Caixa" concedirà també un reconeixement especial a aquells projectes més disruptius, perquè implementen nous models d´intervenció social o de gestió, o perquè aporten una visió transformadora de la societat, amb la quarta edició dels Premis "la Caixa" a la Innovació Social.

Deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cada un dels projectes seleccionats que responguin als reptes actuals i que mostrin una clara capacitat per modificar una problemàtica social de manera sostenible, eficient i duradora.


L´Obra Social, l´ànima de "la Caixa"
La Fundació Bancària "la Caixa", presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a l´Obra Social, que se situa en 520 milions d´euros. Aquesta dotació posiciona l´entitat com la primera fundació privada d´Espanya i una de les més importants del món.

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com l´atur, la lluita contra l´exclusió o l´accés a l´habitatge, continuen concentrant bona part dels esforços. El 59% del pressupost es destina al desenvolupament de programes socials i assistencials; el 23% es per a la promoció de la cultura i l´educació; i el 18% es dedica a la investigació i la formació de l´excel·lència.


RELACIÓ DE PROJECTES SELECCIONATS A LA CONVOCATÒRIA D´INTERCULTURALITAT I ACCIÓ SOCIAL 2018 A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

AJUNTAMENT DE VIDRERES
CENTRE OBERT DE VIDRERES. ESPAI SOCIOEDUCATIU.
El servei del Centre Obert de Vidreres (Espai d´Atenció Socioeducativa per a nens i joves de 6 a 14 anys) és un servei de la Unitat de Programes de l´Àrea de Serveis a la Comunitat de l´Ajuntament de Vidreres que s´executa des del curs escolar 2006-2007. En aquest servei es realitza un treball amb nens/es de 6 a 14 anys que engloba quatre dimensions: reforç escolar, reforç d´hàbits, atenció psicopedagògica i treball amb famílies mitjançant tallers. Pel que fa el reforç escolar, el qual es desenvolupa en els dos centres educatius de primària i el de secundària de la vila on s´atenen a infants de tots els cursos, facilitant-los un espai per tal que puguin realitzar els seus deures amb el suport i la supervisió d´un educador. Alhora, es treballen els hàbits d´estudi, la planificació i organització de la tasca d´aprenentatge i també es realitza un seguiment individual i coordinat amb el centre educatiu de cada alumne/a en funció de les seves necessitats. Cada usuari assisteix a 2 hores de reforç escolar a la setmana.
Import concedit: 24.000€
Àmbit d´actuació: Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
Beneficiaris directes: 180

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA. DELEGACIÓ GIRONA
FES MÉS- PROGRAMA DE SUPORT ALS ESTUDIS POST-OBLIGATORIS
Fes Més és un projecte que facilita, a través de les eines adients, acompanyament i suport en l´accés a la formació post obligatòria reglada i no reglada de joves en situació de risc d´exclusió social. A través d´aquest projecte volem garantir que tots els/les joves participants tinguin cobertes les necessitats bàsiques dins de l´àmbit educatiu per tal d´avançar en la igualtat d´oportunitats, independentment de la seva situació personal, econòmica i familiar. El projecte preveu que es pugui desenvolupar una metodologia que combini diferents estratègies d´intervenció, amb l´objectiu d´apropar-nos a la consecució dels objectius plantejats. Per això, es duu a terme des de cinc nivells diferents que permeten un treball integral de tots els factors que envolten a la formació del jove: intervenció individual, accions grupals, accions familiars, el treball amb xarxa amb els agents del territori i treball amb voluntariat.
Import concedit: 10.020€
Àmbit d´actuació: Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
Beneficiaris directes: 133

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook