05 de octubre de 2018
05.10.2018
Barcelona

Pla director contra les ''barbaritats urbanístiques'' a la Costa Brava i el Pirineu

La prioritat del Govern de la Generalitat és actuar a l'Alt Pirineu, on ja s'ha començat i després a les comarques de Girona, especialment al seu litoral, on el pla s'aprovarà aviat

05.10.2018 | 10:12
Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu presidida per Agustí Serra.

La Comissió d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ha aprovat el desplegament del Pla director urbanístic d'aquest àmbit amb l'objectiu ''d'actualitzar i racionalitzar'' models urbanístics del passat, segons el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. Pel Govern, els àmbits prioritaris on actuar són les comarques de l'Alt Pirineu i les comarques de Girona, i de manera especial el seu litoral, on el pla s'aprovarà aviat. Serra ha explicat que aquest Pla servirà per posar fi a ''barbaritats urbanístiques'' que s'havien fet fa anys i per aconseguir-ho es revisaran els sectors de sòl urbanitzable, procedents de planejament antic, que no s'han arribat a desenvolupar. En el cas del Pirineu es revisarà el planejament de 24 municipis i en 73 sectors de 20 d'aquests municipis ja s'ha suspès la tramitació de planejament derivat així com de llicències d'edificació fins que finalitzi la seva redacció.

L'objectiu del Pla serà analitzar cadascun dels sectors classificats com a urbanitzables i proposar, si cal, l'estratègia més adequada, que pot passar per la desclassificació, per la reducció de l'àmbit a urbanitzar o pel canvi de model. Cada estratègia es traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els municipis hauran de complir.

Aquesta revisió afectarà, entre d'altres, projectes vinculats a promocions immobiliàries com l'estació d'esquí d'Espui, al Pallars Jussà. Amb aquesta ordenació de sectors que no es consideren sostenibles i amb la suspensió de llicències durant el període d'un any, prorrogable, el projecte de les pistes d'esquí quedà mort, ja que hi ha una clàusula que vincula la construcció de l'estació a l'edificació urbanística.

Els sectors que es revisaran de l'Alt Pirineu sumen 592 hectàrees de superfície i no s'ajusten als criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i territorial de la legislació urbanística actual. Dos casos destacables i tots dos vinculats a l'esquí són Espot i Llessui.

Tot i que s'examinaran tots els sectors, n'hi ha 73, situats en 20 municipis, que es consideren especialment insostenibles per factors com el risc d'inundabilitat, estar situats en terrenys de fort pendent o incomplir el planejament territorial. En aquests 73 sectors el PDU ja ha suspès la tramitació de planejament.

Serra ha dit que es un Pla molt complex i ambiciós que obligarà a revisar nucli per nucli. El Pla abastarà tota Catalunya però, atès el grau de detall amb què es treballarà, s'anirà tramitant per àmbits territorials.

A l'Alt Pirineu, dels 68 municipis, encara n'hi ha 26 que no s'han adaptat al planejament territorial i, d'aquests, 16 que tampoc estan adaptats a la Llei d'urbanisme. ''Per a un municipi l'actualització del seu planejament és un procediment llarg i dificultós'', ha sentenciat Serra.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook