14 de juny de 2018
14.06.2018
CALENDARI ESCOLAR

Calendari escolar: El curs escolar començarà el 12 de setembre a Catalunya

La Generalitat fa oficial la data d'inici de curs així com de les vacances de Nadal i Setmana Santa

13.06.2018 | 06:30
Ja és coneix el calendari escolar del curs 2018-19

Les classes del pròxim curs escolar en educació infantil, primària i secundària obligatòria començaran el 12 de setembre, segons l'ordre que avui ha publicat el Departament d'Ensenyament en el Diari Oficial de la Generalitat.

L'ordre que estableix el calendari escolar del pròxim curs 2018-2019 als centres educatius no universitaris, tant públics com privats, estableix que en el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria les classes començaran el dia 12 de setembre.

En el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i a la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, les classes començaran el dia 14 de setembre.

Calendari escolar: Quan acaba el curs?

Segons l'ordre, en els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes començaran no més tard del 19 de setembre, mentre que en els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes començaran no més tard del 26 de setembre.

El calendari escolar també estableix que les classes finalitzaran el dia 21 de juny de 2019, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Amb l'autorització prèvia de la direcció dels serveis territorials, els centres podran programar, per a l'alumnat que inicia el segon cicle d'educació infantil, un inici de les classes gradual que, començant el dia 12 de setembre, no vagi més enllà del 14 de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre.

Els directors dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, poden autoritzar el retard de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular, però en tot cas, a excepció de causes de força major, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no podrà superar la data límit de 19 de setembre.

Horari escolar 2018-2019

Segons l'ordre, per a l'alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària, inclòs el d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda i es desenvoluparà entre les 8.30 i les 18 hores, amb un total de 5 hores lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda i l'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 hores.

L'ordre també estableix que cal respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per als alumnes, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat, encara que en el cas dels alumnes que reben el suport escolar personalitzat aquest mínim pot ser d'una hora i mitja.

Curs 2018-2019: Quin serà l'horari lectiu?

Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu serà de 9 a 12:30 hores i de 15 a 16:30 hores.

Quan són les vacances de Nadal i Setmana Santa el curs 18-19?

L'ordre estableix com a vacances escolars del pròxim curs del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019, els dos inclosos, i del 13 al 22 d'abril del 2019, els dos inclosos.

A més, els centres podran establir tres dies festius de lliure disposició que es distribuiran equitativament entre els tres trimestres, i que no podran coincidir amb els d'inici i final de les classes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook