13 de juny de 2018
13.06.2018

Com serà la selectivitat que comença aquest dimarts a Catalunya

Gairebé 34.000 estudiants afronten fins dijous la prova d'accés a la universitat, que té una fase voluntària i una d'obligatòria

12.06.2018 | 06:30
Com serà la selectivitat que comença aquest dimarts a Catalunya

Aquest dimarts comença la selectivitat a Catalunya: 33.895 estudiants s´han matriculat a les proves que s'allarguen fins dijous. Del total d´alumnes matriculats aquest any, 27.878 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat, 3.279 són estudiants de matrícula lliure -procedents de batxillerat d´altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica- i 2.738 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s´examinen d´alguna assignatura en la fase específica.

Consulta aquí tota la informació sobre la selectivitat 2018

Les proves d'accés a la universitat (PAU) es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d´un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d´estudiants i serveix per apujar nota.

En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d´opció.

Així, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d´aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d´accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures.

Qualificacions i ponderació

Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d´admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Com l´any passat, l´assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida.

Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.

Novetats

Com a novetat, aquest any la matèria d´Història de la Filosofia s´examinarà a la fase específica a les PAU 2018 i serà ponderable per a l´accés a graus universitaris de les branques d´Arts i humanitats, i de Ciències socials i jurídiques.

Pel que fa a les ponderacions, per aquelles persones que vulguin cursar graus d´Arquitectura s´han introduït canvis.

En aquest sentit, les matèries de Fonaments de les Arts, Història de l´Art, Disseny i Dibuix artístic tindran una ponderació de 0,2; Cultura Audiovisual i Geografia de 0,1; i ja no hi ponderen les matèries de Biologia, Electrotècnia i Química.

Una altra novetat té a veure amb la reserva de places a tots els graus universitats per a estudiants del col·lectiu gitano. Com a mínim es reservarà una plaça a cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors. Les persones del col·lectiu interessades han de disposar del certificat conforme poden optar a la plaça del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Com l´any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s´examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen. Aquest canvi afecta tant l´alumnat dislèctic (tribunal TOE on s´apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l´alumnat diagnosticat amb altres trastorns d´aprenentatge como ara TDH o TDAH.

Tribunals

Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 899 alumnes.Aquest any hi haurà un total de 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 19 poblacions: Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d´Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.

Resultats: a partir del 27 de juny

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juny per Internet. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat.

Consulta aquí el calendari i horaris de la PAU


La PAP per als graus d´Educació

La prova d´aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Així, els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que volen cursar estudis d´educació infantil o d´educació primària hauran de realitzar aquesta prova específica amb posterioritat a les PAU. E

Els 3.401 estudiants matriculats a la PAP (l´any passat van ser 2.892) s´examinaran el dissabte 16 de juny, en horari de matí, en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida.

L´examen de Competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d´exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l´expressió escrita, i el domini del sistema lingüístic.

L´examen de Competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes. La PAP es considera superada amb la qualificació d´'Apte', que s´obté quan la mitjana aritmètica d´ambdós exàmens, és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida. La qualificació de la PAP (Apte/No Apte) també es coneixerà a partir del dia 27 juny.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook