13 de juny de 2018
13.06.2018

Selectivitat 2018: Uns 34.000 alumnes faran l'examen a Catalunya

Què s'ha de fer per poder estudiar el que vols

11.06.2018 | 06:30
Selectivitat 2018 a Catalunya

Un total de 33.895 alumnes, 1.813 més que l'any passat, que equival a un augment del 5,6%, s'han matriculat per fer la setmana que ve les proves d'accés a la universitat ( PAU) a Catalunya.

    Segons ha informat avui la secretaria d'Universitats de la Generalitat, a partir de dimarts que, un total de 27.878 estudiants de segon de batxillerat, altres 2.738 estudiants de cicles formatius de grau superior i 3.279 de matrícula lliure (procedents del bachillerat d'altres anys que no van fer les PAU o volen millorar nota) s'examinaran en la fase específica de la Selectivitat.

    Del total, 3.401 estudiants faran la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació infantil i primària que es durà a terme el dissabte 16.

Fases de la Selectivitat

     Les PAU es divideixen en dues fases: una general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i una altra específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per pujar nota.

    En la fase general, els alumnes s'examinaran de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a triar que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció.

    Així, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les Arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

    Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.

    En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures.

    Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.

    Com l'any passat, l'assignatura de modalitat examinada en la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica.

    Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures de la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar.

Novetat a la selectivitat 2018

    Aquest any, com a novetat, la matèria d'Història de la Filosofia s'examinarà a la fase específica a les PAU 2018 i serà ponderable per a l'accés a graus universitaris de les branques d'Arts i Humanitats, i de Ciències socials i jurídiques.

    Una altra novetat a Catalunya té a veure amb la reserva de places en tots els graus universitats per a estudiants del col·lectiu gitano ja que, com a mínim, es reservarà una plaça cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors.

    Com l'any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s'examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per fer cada examen.

    Aquest canvi afecta tant a l'alumnat dislèxic (tribunal TOE on s'apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l'alumnat diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge com ara TDH o TDAH.

    Hi haurà tribunals específics a Barcelona, ??Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 899 alumnes.

    Hi haurà 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 19 poblacions catalanes.

    Els estudiants podran consultar el resultat de les proves de Selectivitat a partir del dia 27 de juny per internet al portal https://accesuniversitat.gencat.cat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook