Uns 80.000 alumnes catalans de sisè de primària iniciaran aquest dimarts i fins al dijous les proves de competències, que aquest curs incorporaran l'avaluació de l'àrea de coneixement del medi natural.

La prova està formada per cinc exàmens: competència en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera, matemàtiques i coneixement del medi natural, als quals els alumnes de l'Aran sumen la de llengua aranesa, segons recull la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

En la nova prova de competència del medi natural s'avaluarà explicar fenòmens naturals, reconèixer aspectes principals de la investigació científica i interpretar informació de caràcter científic proporcionada en forma de dades i proves.

Els alumnes de sisè de primària també realitzaran durant aquests tres dies les de competència lingüística i matemàtica, en el qual s'avaluen la comprensió lectora, oral i escrita en la de llengües, i les habilitats en numeració i càlcul, mesura i relacions i canvi en la matemàtica.

Una altra de les novetats de les proves d'aquest curs és que el dictat en llengua catalana, castellana i aranès se substitueix per un àudio i unes preguntes d'opció simple per avaluar la comprensió oral.