El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d´ofici per esbrinar si el Ministeri d´Hisenda pot estar actuant de manera irregular amb relació a les reclamacions de l´IVA de subvencions. L'Agència Tributària ha requerit a diverses entitats públiques del sector de la cultura i de la investigació la devolució de l'IVA de les subvencions rebudes durant els exercicis no prescrits. Les reclamacions es remunten en algun cas fins a l´any 2012.

El Síndic vol demanar informació sobre la interpretació que s´està fent de la llei de l´IVA per part d´Hisenda, en el sentit que hi ha contradiccions entre la lectura que aquest organisme fa abans i després del 9 de novembre de 2017. En aquesta data es va aprovar una modificació de la norma amb la finalitat d'aclarir la no-subjecció a l'IVA de les subvencions a la cultura i per a la gestió de serveis públics.

Malgrat que la modificació introduïda per la Llei recentment aprovada només pretenia aclarir casos de no-subjecció, Hisenda està atorgant un tractament diferent a les subvencions anteriors a la data d´entrada en vigor de l´esmentada modificació.

La investigació del Síndic també plantejarà els criteris de calendari seguits a l´hora d´enviar les reclamacions i analitzarà si s´ha buscat esgotar el màxim de temps abans d´enviar els requeriments per obtenir més ingressos en concepte d´interessos de demora.

Finalment, també es demanarà informació sobre l´abast territorial d´aquesta problemàtica, atès que alguns mitjans han publicat que les reclamacions només s´han fet a Catalunya.