24 de octubre de 2017
24.10.2017
40 Años
40 Años

La Hisenda catalana va recaptar un 18,28% més de gener a setembre

?L'Agència Tributària de Catalunya va rebre en aquests mesos 2.597,8 milions pels impostos propis i cedits, quantitat que suposa el 15,73 per cent sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat

24.10.2017 | 06:30

L'Agència Tributària de Catalunya va recaptar de gener a setembre 2.597,8 milions d'euros pels tributs propis i cedits, el que representa un 18,28% més que durant el mateix període de l'any passat, segons va informar el Departament d'Economia en un comunicat. Aquesta quantitat suposa el 15,73% sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període. Pel que fa als impostos gestionats directament per l'Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d'euros, un 8,68% més que al 2016. Si és té en compte el total ingressat pels tributs que no formen part de les bestretes del model de finançament, el total és de 2.806,7 milions d'euros, amb un augment del 17,50%. Finalment, si s'inclouen les bestretes, els tributs propis i els cedits, el total recaptat a Catalunya és de 16.515,8 milions d'euros, un 11,90% d'increment respecte els mesos de gener a setembre de 2016.

En el capítol d'evolució dels tributs gestionats per l'ATC, l'increment en la recaptació s'explica pel bon comportament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Itpajd) i dels tributs sobre el joc. L'Itpajd, que registra un augment en la recaptació del 26,39%, posa de manifest la recuperació progressiva de l'economia, i en especial, del mercat immobiliari.

L'impost sobre transmissions patrimonials inclou tres figures tributàries: impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 milions d'euros fins al setembre (un 27,17% més que el 2016); impost sobre actes jurídics documentats (362,3 milions, un 24,21% més); impost sobre operacions societàries (8,2 milions, un 17,98% més). Es tracta de dades que tenen en compte l'import contret de la recaptació, és a dir, aquell que correspon a l'activitat d'un exercici (en aquest cas, de gener a setembre) i no té en compte ingressos procedents de liquidacions d'activitats d'anys anteriors.

Les figures tributàries relacionades amb l'activitat del joc registren un creixement del 33,65% (158,8 milions ingressats) en el seu conjunt. L'augment respon principalment a l'increment de l'activitat i també a una millora en els circuits de comptabilització de la informació ingressada.

També destaquen per la seva evolució positiva l'impost de patrimoni, amb 492,2 milions d'euros (un 1,68% més); i l'impost de successions i donacions, amb 360,5 milions d'euros, un 9,25% més respecte el mateix període de l'any anterior. D'aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen amb les donacions.


Impost sobre habitatges buits

Durant els primers nou mesos de l'any també destaca per percentatge en l'increment de la recaptació l'impost que grava els habitatges buits, amb un total de 18,7 milions, el que representa un 63,19% d'increment. La diferència en termes anuals (uns 7 milions) s'explica en part per l'augment -de 72 a 234- dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, segons la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió social. Aquest increment de base ha provocat aquest repunt en la recaptació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema