La Mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la supressió dels correbous a Catalunya a través de modificar l´article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Aquest article exclou de la prohibició de les curses de toros, els correbous, que són les festes sense mort de l'animal que s'han seguit celebrant en aquelles dates i municipis on se'n va acreditar la tradició. En concret, a 36 poblacions catalanes, la majoria a les Terres de l'Ebre, però també al Bages.

La ILP, que impulsa la Coordinadora per l'Abolició dels Correbous, s'ha de publicar ara al Butlletí Oficial del Parlament i els promotors hauran de presentar a la comissió de control els plecs per començar a recollir signatures de suport, com a primer pas per iniciar el tràmit.

Un cop fets aquests tràmits, la comissió de control haurà de segellar i numerar els fulls i retornar els plecs a la comissió promotora, que tindrà 120 dies hàbils, ampliables a 60 més, per reunir les 50.000 signatures necessàries. Si les aconseguís, començaria la tramitació pròpiament parlamentària de la iniciativa.

Aleshores, els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i la Junta de portaveus hauria d'incloure el debat de totalitat de la iniciativa a l'ordre del dia d'un ple. Si la proposició superés aquest debat, en continuaria la tramitació parlamentària en comissió, i a l'últim tornaria al ple perquè en fes el debat i la votació finals.

D'altra banda, la Junta de Portaveus ha fixat també l'ordre del dia per al proper ple, la setmana vinent. Arribarà el debat final del projecte de llei sobre les seccions de crèdit de les cooperatives, fruit d'un decret llei que el Ple va acordar tramitar com a projecte de llei. Està previst que dimecres a la tarda la Comissió d'Economia i Hisenda n'elabori el dictamen. El text que aprovi la comissió i les esmenes que reservin els grups és el que el Ple votarà.

També es duran a terme els debats de totalitat de tres proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, presentades per JxSí, Cs i el PSC. A la de JxSí els grups hi poden presentar esmenes a la totalitat fins demà; a la de Cs, cap grup no n'hi ha presentat, i a la del PSC, sobre l´ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès, tampoc.

L'ordre del dia també inclou la sessió de control, que serà una mica més llarga del que és habitual perquè inclourà dues preguntes per a la consellera de la Presidència, Neus Munté, que van decaure en la darrera sessió.

Un cop acabades les preguntes, la sessió plenària continuarà amb la presentació de l'Informe sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament corresponent al 2016.