11 de abril de 2017
11.04.2017

El TAV Barcelona-Figueres va costar un 18% més del previst

La pujada es deu a revisions de preus i liquidacions addicionals, modificacions de contracte i certificacions

11.04.2017 | 06:30

La construcció del tram Barcelona Sants-Figueres de la línia d'alta velocitat entre Madrid i la frontera amb França va tenir un cost final de 3.760 milions d'euros, un 18% més del pressupost inicial previst en l'adjudicació de les obres.

    Aquest increment es deu a modificacions dels contractes, revisions de preus, certificacions i liquidacions addicionals, el que va elevar el preu mitjà per quilòmetre fins als 28,7 milions d'euros, segons un informe de fiscalització del Tribunal de Comptes sobre aquest tram del TAV conegut ahir. L'informe verifica que es van complir les disposicions legals i reglamentàries en les diferents fases del projecte del TAV Barcelona Sants-Figueres entre finals de 2001 i gener de 2013, quan va entrar en funcionament, tot i que actualment hi ha actuacions pendents de concloure i fins i tot paralitzades (fonamentalment a l'estació barcelonina de la Sagrera).


Més de 3.000 milions d'euros

En la construcció del tram fiscalitzat es van adjudicar 323 contractes per 3.185.000 i les baixes de les ofertes presentades pels licitadors van ser «molt elevades», afegeix l'informe.

Un 49% dels contractes d'obra van ser objecte de canvis que van afectar al projecte inicial, el que va suposar incrementar un 11,6% (258.900.000) el preu d'adjudicació, que va ascendir a 2.227.000.

    Aquests canvis es van deure, pràcticament en la seva totalitat, «a errors o omissions en el projecte inicial, i que van haver d'haver estat apreciats i ponderats en les actuacions preparatòries».

    També es van tramitar projectes modificats per 2.121 milions per a convalidar actuacions ja executades anteriorment, sense cobertura contractual i sense que responguessin a situacions d'emergència, contravenint així el que estableix el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Un 43,3% dels contractes van tenir un increment del termini superior al 150%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook