05 de abril de 2017
05.04.2017

El Govern pagarà a l'abril una part de la paga extra retallada el 2012

05.04.2017 | 06:30

El Consell Executiu va aprovar ahir un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics, un cop aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, tal com es va acordar l'any passat en la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat. L'acord preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 34,42% de l'import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de la paga extraordinària. L'abonament d'aquesta quantitat s'acreditarà a la nòmina d'aquest mes i suposarà un desemborsament de 225 milions d'euros per part del Govern.

La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, aprovada pel Parlament de Catalunya fa quinze dies, inclou una partida per fer possible el retorn d'aquest percentatge de la paga extra. L'abonament s'efectuarà a tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat, llevat del personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya, que resta exclòs de l'Acord perquè ja la va recuperar el passat mes de novembre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook