27 de setembre de 2016
27.09.2016
40 Años
40 Años

Obliguen la Generalitat a pagar als farmacèutics 9 milions en interessos

Corresponen a les factures que els van
pagar amb retard per les receptes que dispensen

27.09.2016 | 06:30

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha dipositat 9,3 milions d'euros en compliment de la sentència del jutjat de Contenciós Administratiu 15 de Barcelona que l'ha condemnat a pagar els interessos de demora de les factures que la Generalitat va pagar amb retard als farmacèutics catalans.
El pagament es va fer efectiu el dia 15 per import de 9.320.700,96 euros, segons fonts dels farmacèutics, i corresponen a les factures dels medicaments dispensats de gener a abril i de setembre a desembre del 2013 i als mesos de gener a març del 2014, que la Generalitat va pagar amb gairebé 4 mesos de retard i que ascendien a al voltant de 110 milions cada mes.
El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) està en espera d'una segona resolució judicial per una altra demanda d'interessos de demora, que està tramitant un altre jutjat, per import de 12,4 milions per les factures d'entre agost del 2011 i octubre del 2012 que la Generalitat també va abonar amb retard.
En la seva sentència, el jutge reconeix que els farmacèutics tenen raó en reclamar els interessos de les factures pagades amb més retard del qual està establert en el concert i ha aplicat el tipus d'interès pevist a la Llei 3/2004 de Morositat. L'interès de morositat estimat pel jutge per a les factures de gener del 2013 i els 23 primers dies de febrer del 2013 és d'un 4%, mentre que per als últims 5 dies de febrer del 2013 i març, abril, setembre, octubre, novembre i desembre del 2013 i de gener a març del 2014 el jutge reconeix la meritació d'interessos de demora que representen una mitjana del 8,5% anual entre els dos anys.
A banda, el CCFC està a l'espera que el mateix jutjat requereixi al CatSalut perquè aboni també els interessos meritats sobre les quantitats reclamades, és a dir, els interessos dels interessos reclamats del període comprès entre la presentació del contenciós, el 23 de desembre del 2014 i la sentència, que porta data del 27 d'octubre i quescendeixen a 276.429 euros.
Segons fonts del CCFC , la «sentència aplica el que preveu la llei per compensar els danys que es produeixen en una situació d'impagament». «Hauríem volgut no haver hagut de passar per situacions crítiques com les que s'han viscut per poder seguir prestant el servei i que han deixat als farmacèutics amb càrregues econòmiques que no han pogut suportar» i els interessos «no compensen aquests casos ni l'angoixa».
La Generalitat els deu actualment 118,8 milions d'euros de la factura dels medicaments dispensats al juliol, que hauria d'haver fet efectius el dia 5 de setembre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook